Aktuálně realizované projekty

Činnost naší organizace je financována z více zdrojů. Prostředky získáváme z grantů, dotací nebo darů právnických a fyzických osob. V současné době díky poskytnutým prostředkům realizujeme tyto projekty:

 

Zvyšování kompetencí osob ohrožených předlužeností v Jihočeském kraji

V období září 2016 - srpen 2019 realizujeme projekt, který je určen pro osoby, kterým hrozí předlužení, nebo se již do takové situace dostali. V rámci projektu jim nabízíme pomoc, spočívající v právním a dluhovém poradenství. Projekt je realizován na čtyrech místech Jihočeského kraje. Více o totmo projektu naleznete zde.

 

Zapojení dětí z Jihočeského kraje do rozhodovacích procesů v rodinných záležitostech

Jsme partnerem projektu, realizovaného Krizovým centrem pro děti a rodinu v Jihočeském kraji. Projekt má několik aktivit. Ty, do kterých se aktivně zapojujeme my se týkají realizace kurzů dalšího vzdělávání pracovníků v oblasti sociálních služeb nebo oblasti školství, kteří pracují s dětmi a mládeží. Další aktivitou, na které se podílíme je práce s dětmi na školách v Jihočeském hraji. Více informací o totmo projektu a aktuálních aktivitách naleznete zde.

 

Služby krizové pomoci

Naší hlavní činností je poskytování registrovaných sociálních služeb. Služba krizové pomoci je poskytována v ambulantní a terénní formě a je poskytována od začátku naší existence. Je financována z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se spolufinancováním dotace poskytnuté Jihočeským krajem a z prostředků Statutárního města České Budějovice a města Jindřichův Hradec.

 

Odborné sociální poradenství

I v případě této služby se jedná o poskytování registrovaných sociálních služeb. Služba odborného sociálního poradenství je poskytována v ambulantní formě. Nejobvyklejšími tématy je dluhové poradenství a pomoc při řešení oprávněných zájmů. Je financována z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, se spolufinancováním dotace poskytnuté Jihočeským krajem a z prostředků Statutárního města České Budějovice, města Jindřichův Hradec, města Český Krumlov a města Písek.

 

Pomoc ženám v krizi

Od roku 2010 podporuje naše služby Nadační fond Slovak-Czech Women's Fund. V rámci tohoto projektu jsou podpořeny služby, poskytované ženám v situaci, která je pro ně ohrožující a se kterou si nedovedou sami pomoci. Od roku 2014 podporuje fond naše služby za finanční pomoci Philip Morris ČR a.s.

 

THEIA PREVENCE 2013 - 2016

Za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy realizujeme programy primární prevence rizikového chování, díky kterému poskytujeme školám v Jihočeském kraji preventivní aktivity pro jejich žáky a pracovníky. Projekty jednotlivých let na sebe plynule navazují.

 

Archiv projektů

Za dobu naši činnosti jsme realizovali některé projekty, které již jsou ukončeny. V archivu každého projektu lze získat krátké informace o jejich půrběhu. Některé projekty jsou kontinuální a jejich realizace trvá doposud.

Ukončené projekty:

  

Copyright © 2009 | THEIA - občanské sdružení | Mánesova č. 3/11, České Budějovice 370 01 | IČ: 265 62 731

Webdesign by Edgedesign