Zvyšování kompetencí osob ohrožených předlužeností v Jihočeském kraji

Naše organizace realizuje v období září 2016 - srpen 2019 projekt, který je určen pro všechny zájemce v JIhočeském kraji.

Náplní projektu je poskytnutí konkrétní pomoci osobám ohroženým předlužeností, kdy se jedná o osoby, které mají výdaje vyšší než příjmy a nejsou schopni plnit své finanční závazky. Cílem je pomoci osobám ohroženým předlužeností a poskytnout jim takové programy právní a finanční gramotnosti, programy prevence zaměřené na předcházení předlužení a finanční nestability, které napomohou v řešení nejen jejich momentální situace, ale pomohou ji řešit i z pohledu situací, které v budoucnu mohou u těchto osob nastávat. Projekt má dvě aktivity.

První aktivita je zaměřena na realizaci aktivit a poradenství, které napomohou k řešení zadluženosti a předluženosti a v této problematice. Jedná se o konkrétní pomoc a poradenství v případech, kdy jsou klienti předlužení a potřebují pro vyřešení své situace odbornou pomoc.

Druhá aktivita je zaměřená spíše na prevenci a je rovněž zaměřena na zvyšování kompetencí osob, ohrožených předlužeností. Jedná se o otevřené kluby s kapacitou 3 klienti ve stejných okamžik. V rámci klubu se klienti budou věnovat aktivitám, které jim budou napomáhat ve zvýšení jejich právní a finanční gramotnosti a pomohou tak zejména v budoucnosti předcházet jejich ekonomické nestabilitě. V klubu se budou věnovat konkrétním aktivitám, spočívajícím v nácviku vybraných situací a získávání chybějících znalostí a dovedností.

 

Projekt je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, který je součástí Evrospkého sociálního fondu.

 

 

 

 

Místa realizace projektu:

  • České Budějovice
  • Jindřichvův Hradec
  • Český Krumlov
  • Písek

 

Více informací o projektu a jeho aktivitách můžete získat od ředitelky organizace:

 

Máte zájem o konzultaci u našich poradců? Sjedntejte si schůzku:

  • 775 202 421
  • 778 030 905

 

OPZ


 

Copyright © 2009 | THEIA - občanské sdružení | Mánesova č. 3/11, České Budějovice 370 01 | IČ: 265 62 731

Webdesign by Edgedesign