Milníky

 

2016..................
Září Zahájena realizace projektu "Zvyšování kompetencí osob ohrožených předlužeností v Jihočeském kraji" (finanční podpora OPZ)
2015

Leden

Zahájena realizace společnéh projektu s Krizovým centrem pro děti a rodinu v Jihočeském kraji "Zapojení dětí z Jihčeského kraje do rozhodovacích procesů v rodinných záležitostech"

Duben

Zahájena spolupráce s MU Písek - poskytování služeb odborného sociálního poradentcví občanům města

Květen

Zahájena realizace projektu zaměřeného na podporu práce s násilnými osobami

Listopad

Realizace procesního auditu organizace (dle modelu CAF)

2014

Leden

Zahájena realizace projektu Další vzdělávání v oblasti sociálních služeb v Jihočeském kraji (finanční podpora OP LZZ)

Září

Akreditace pro poskytování právní pomoci obětem trestných činů (Ministerstvo spravedlnosti)

Říjen

Rozšířeny hodiny pro klienty služby odborného sociálmího poradenství v J. Hradci

Úspěšně absolvován proces Certifikace programů primární prevence rizikového chování

2013

Leden

Zahájena realizace projektu THEIA – odborné sociální poradenství (finanční podpora OP LZZ)

Březen

Registrace terénní formy služby krizové pomoci

Zahájení spolupráce s MU Český Krumlov – poskytování služeb odborného sociálního poradenství občanům města

Květen

Akreditace MPSV kurů zaměřených na Syndrom vyhoření, Etiku v pomáhajících profesích a Práci se zadluženým klientem

Říjen

Transformace občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost

2012

Leden

Zahájena realizace projektu Vzdělávání v oblasti sociálních služeb v Jihočeském kraji (finanční podpora OP LZZ)

Květen

Registrace další sociální služby – odborné sociální poradenství pro obě ambulantní poradny

Červenec

Zahájení realizace projektu Zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků v Jihočeském kraji (finanční podpora OP VK)

2011

Květen

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí pro oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (MŠMT)

Akreditace vzdělávacích programů (MŠMT)

Srpen

Máme akreditované další programy pro vzdělávání v oblasti sociálních služeb

Listopad

Máme vydanou knihu „DOMÁCÍ NÁSILÍ z pohledu pracovníků v oblasti sociálních služeb“, ISBN 978-80-904854-0-2

2010

Květen

Zahájena realizace projektu Vzdělávací program problematiky domácího násilí (finanční podpora OP LZZ)

Srpen

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí pro oblast dalšího vzdělávání v sociálních službách (MPSV ČR)

Akreditace našich vzdělávacích programů (MPSV ČR)

Září

Rozšíření registrace sociální služby Krizová pomoc - poradna J. Hradec

Listopad

Zahájení realizace workshopů pro pedagogické pracovníky

2009

Září

Registrace sociální služby Krizová pomoc (§60 dle zák. 108/2006)

Otevření ambulantní poradny České Budějovice

Duben Založení občanského sdružení THEIA

 

 


 

Copyright © 2009 | THEIA - občanské sdružení | Mánesova č. 3/11, České Budějovice 370 01 | IČ: 265 62 731

Webdesign by Edgedesign