SPONZOŘI, PARTNEŘI

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Naše organizace je členem ASOCIACE POSKYTOVATLŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.

Sponzorům i partnerům děkujeme za jejich podporu.

E-on

Do regionů, ve kterých společnost E.ON působí, přinášíme mezinárodní zkušenosti odborníků na elektřinu. Dodáváme svým klientům elektřinu a nabízíme energetická řešení, která znamenají jistotu a pohodlí ve spojení s ohleduplností k životnímu prostředí.

Slovak-Czech Women's Fund

Nadačnímu fondu Slovak-Czech Women's Fund velmi děkujeme za finanční podporu, kterou nám pro naši činnost pro roky 2011, 2012, 2013 a 2014 poskytli. I díky jejich pomoci je možné zajistit poskytování služeb pro naše klienty v našich ambulancích v Českých Budějovicích a v Jindřichově Hradci.
Philip Morris

 

V letech 2014 - 2016 podpořil náš projekt (prostřednictvím Slovak-Czech Women's Fund) Philip Morris ČR. Díky této podpoře můžeme pomoci ženám, které se ocitají v krizové situaci a pro její řešení potřebují odbornou pomoc.

 

MPSV

Naši činnost podpořilo v letech 2010-2016 MPSV ČR dotací, která nám pomohla částečně financovat povoz naši poradny v Českých Budějovicích a Jindřichově Hradci.

MŠMT

V rámci Dotačního programu pro oblast prevence podpořilo v letech 2013 - 2016 MŠMT naši organizaci a umožnilo tak realizaci programů primární prevence rizikového chování na školách v Jihočeském kraji.
MSp Jsme akreditovanou organizací pro poksytování právních informací obětem trestné činnosti. Tyto služby podpořilo v roce 2015 a 2016 Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

České Budějovice

Naši činnost podpořilo pro roky 2011-2016 Statutární město České Budějovice, dotací určenou poskytovatelům sociálních služeb. Další podpora města směřuje do podpory projektů týkající se primární prevence.

Město Český Krumlov

Služby odborného sociálního poradenství, poskytované občanům Českého Krumlova podpořilo v letech 2014 - 2016 město Český Krumlov. Jedná se zejména o poradenství zaměřené na dluhovou problematiku.
Pisek Služby odborného sociálního poradenství, poskytované občanům města Písek podpořilo v letech 2015 - 2016 město Písek. Jedná se zejména o poradenství zaměřené na dluhovou problematiku.

logo JH

Služby odborného sociálního poradenství, poskytované občanům města J. Hradec podpořilo v letech 2014 - 2016 město Jindřichův Hradec. Jedná se zejména o poradenství zaměřené na dluhovou problematiku.

nadace cez

Služby krizové pomoci jsou v roce 2014 a 2015 realizované i v rámci projektu "Pomoc v krizi v Jihočeském kraji". V letech 2016 - 2017 jsme navázali projektem "Dostupná pomoc lidem v nouzi v Jihočeském kraji". Realizaci obou projektů podpořila Nadace ČEZ

KU JcK

Poskytování registrovaných sociálních služeb pomohla v roce 2015 a 2016 financovat i dotace poskytnutá prostřednictvím krajského dotačního programu Jihočeského kraje. Byl tak podpořen povoz naši poradny v Českých Budějovicích a Jindřichově Hradci. V roce 2016 byla podpora použita i na poradenství, které poskytujeme v Českém Krumlově a v Písku.

Čtyřlístek

Partnerem na Bambošce 2016 je Čtyřlístek.

Úřad práce

S finanční pomocí úřadu práce jsme mohli zaměstnant dalšího pracovníka, který nám pomohl rozšířit náš tým a zefektivnit nabízené služby pro klienty.

Neziskovky.cz

Neziskovky.cz prostřednictvím kvalitního vzdělávacího a informačního servisu rozvíjejí neziskový sektor v ČR a podporují filantropii.

 

Pomoc v domacnosti

Vzdělávací sekce portálu Pomocvdomacnosti.cz nabízí přehled
odborných a rekvalifikačních kurzů pro osoby a společnosti
poskytující pečovatelskou činnost.

Edge Desing

Studio které vytvořilo naše www, logo a corporate identity.

Radio Faktor

Bojujeme společně proti násilí.

 

 

 

 

 


 

Copyright © 2009 | THEIA - občanské sdružení | Mánesova č. 3/11, České Budějovice 370 01 | IČ: 265 62 731

Webdesign by Edgedesign