Praxe pro studenty VŠ

THEIA – krizové centrum, o.p.s. nabízí pro studenty vysokých škol možnost praxe.

Splňujeme podmínky pro získání profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe v rozsahu požadovaném katedrou supervize a odborné praxe Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Těmto studentům nabízíme v případě voné kapacity individuální paxi.

 

Logo TF

 

 

 

 

Naše organizace je klinickým pracovištěm Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Studentům této fakulty, zejména oborům vztahujícím se k sociální práci, nabízíme praxi, potřebnou pro jejich studiu.

 

Mezi kompetencemi, které u nás mohou studenti získat vybíráme pro příklad :

 • znát a umět použít metody sociální práce
 • získat, zaznamenat a zpracovat informace z různých zdrojů
 • rozumět struktuře, cílům a hodnotám organizace
 • orientovat se v poskytnutých službách, základních činnostech a metodách používaných na pracovišti
 • vést klienta k samostatnému rozhodování s porozuměním důsledkům různých rozhodnutí
 • vhodnou formou zprostředkovat klientovi informace
 • orientovat se v dokumentaci vedené na pracovišti, schopnost nalézt v ní potřebné informace
 • poskytnout službu v souladu s dohodnutým postupem
 • objasnit klientovi jeho práva a možné způsoby uplatnění
 • motivovat a vést klienta k rozvíjení jeho schopnost a silných stránek
 • dohodnout s klientem plán a dílčí kroky k dosažení cíle (s ohledem na postoj klienta, zdravotní a sociální aspekty jeho situace a případná rizika)
 • orientovat se v legislativních, společenských a organizačních podmínkách ovlivňujících danou situaci

 

diplom a čapka

 

Zájemci o individuální praxi v našem sdružení nás mohou kontaktovat na adrese vanickova@theia.cz.


 

Copyright © 2009 | THEIA - občanské sdružení | Mánesova č. 3/11, České Budějovice 370 01 | IČ: 265 62 731

Webdesign by Edgedesign