Primární prevence rizikového chování

Poslání primární prevence

Posláním je realizace programů primární prevence a dalších aktivit vedoucích k eliminaci výskytu rizikového chování u dětí a mládeže. Smyslem takové prevence je snaha ovlivnit děti a mládež tak, aby byla vedena ke zdravému životnímu stylu a v rámci poradenství poskytnuta účinná pomoc.

 

Cíle primární prevence

Cílem primární prevence je prostřednictvím realizace programů a poskytování dalších navazujících a souvisejících služeb předcházet vlivům rizikového chování dětí a mládeže, případně takové chování mírnit.

Smyslem je předání takových informací, díky kterým budou mít děti a mládež znalosti a kompetence potřebné k tomu, aby se rizikovému způsobu života a rizikovému chování vyvarovali a tyto kompetence byly trvalé do budoucna.

Cíle programů vycházejí z modelu KAB (znalosti X postoje X chování), doplněného o podmínky pro jejich uplatnění (sociální prostředí, klima ve společnosti, v kolektivu, systému další péče). Podstatou je předání znalostí, postojů a vzorců chování a podpora dětí a mládeže v tom, aby je dokázali využít a uplatnit.

Cíle primární prevence jsou vztaženy k území působnosti organizace a tedy i dopadu programů, kterým je Jihočeský kraj.

Dokumenty ke stažení

Základní informace o podmínkách realizace programů sipka
Kodex práv klientů Modrá šipka
Práva klienta Modrá šipka
Organizační a provozní řád zařízení Modrá šipka
Objednávka programů Modrá šipka
Seznam organizací (sociální síť) Modrá šipka

 

Soutěž 2017

palec nahoru

V současné době jsou programy primární prevence realizovány za pomocí finannčí podpory některých projektů a ve většině případů jsou tak pro školy realizovány zdarma.

Máte zájem o nabízené programy?

Kontaktujte jejich koordinátorku Bc. Radku Foitlovou

Email: foitlova@theia.cz

Telefon:  704 259 358

Nabídka programů

Přehled nabídky programů a sipka
1. stupeň ZŠ sipka
2. stupeň ZŠ Modrá šipka
Střední školy Modrá šipka
Víceletá gymnázia Modrá šipka

 

Copyright © 2009 | THEIA - občanské sdružení | Mánesova č. 3/11, České Budějovice 370 01 | IČ: 265 62 731

Webdesign by Edgedesign