Dobrý úmysl

Pomoc rodičů jejich dětem, nebo prarodičům jejich vnoučatům je velmi častým důvodem zadlužení, se kterým se setkáváme. Rodiče či prarodiče si často berou půjčky pro své děti, které je z různých důvodů potřebují. Neházíme pochopitelně všechny do jednoho pytle, jsme si vědomi, že velká část dětí a vnoučat své závazky splní. My se bohužel setkáváme jen s těmi příběhy, které nemají hladký průběh.

Přišla k nám starší paní, která se dostala do tíživé finanční situace. S manželem se snažili pomoci synovi, který prožíval těžký rozvod. Synovi se snažili pomoc, a tak vyslyšeli jeho prosbu. Společně si tak manželé vzali půjčku, díky které syn nepřišel o bydlení. Vše probíhalo bezvadně, syn platil slíbené splátky, rodiče mu dle vypomáhali s částí splátky a nic neukazovalo, že by něco mělo být jinak. Po několika měsících se bohužel paní stal úraz, v důsledku, kterého zůstala v invalidním důchodu. To je situace, která pochopitelně rodinu zasáhla, také její příjmy. Ale i nadále se dařilo po úpravě rozpočtu domácnosti půjčku splácet. Bohužel přišla další rána. Po náhlé smrti manžela zůstala na své závazky se synem sama a nebyli schopni je z invalidního důchodu a synovo příjmu splácet.

Společně se synem navštívili naši poradnu, abychom nalezli nejlepší řešení jejich situace. Po zvážení všech variant se klientka rozhodla pro podání návrhu na povolení oddlužení. Nyní je již 2 roky v insolvenci a díky tomu se nemusí bát že se její nebo synovo situace zkomplikuje.