Konference 2018

Rádi bychom Vás tímto pozvali na konferenci na téma „Emoce – vztek – agrese a jejich role v životě“. Jak jistě víte, již od založení organizace bojujeme na eliminaci násilí a agrese. V rámci našich aktivit organizujeme v letošním roce v Českých Budějovicích konferenci, zaměřenou na tuto problematiku. Pozvání prezentovat své zkušenosti přijali zástupci organizací, věnující se práci s agresí a násilím. Můžete se těšit mimo jiné i na PhDr. Davida Čápa, Ph.D, který se ujal role moderátora konference.

Konference je realizována v rámci projektu podpořeného dotací MŠMT a je tedy ZDARMA.

Účastníci obdrží osvědčení akreditované MPSV o absolvování 6 hodin.

Vzhledem k omezené kapacitě sálu zastupitelstva, zajištění materiálů a občerstvení pro každého účastníka se prosím na akci registrujte (stačí jedna registrace za organizaci).

Momentálně je kapacita plně obsazena, v případě zájmu Vás budeme evidovat jako náhradníka.

Registrace účastníků

Více informací v přiloženém programu.


„EMOCE – VZTEK – AGRESE A JEJICH ROLE V ŽIVOTĚ

Význam práce s agresí 

 21. března 2018 od 9.00 do 15.00 hodin

Sál zastupitelstva magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II č.1

PROGRAM

Úvodní slovo

RNDr. Michal KOHN, CSc.  (uvolněný člen rady města Č. Budějovice pro soc. oblast)

Přehled konkrétních bodů bezpečnostní situace v regionu

mjr. Mgr. Bc. Jiří MATZNER – Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Probační práce s násilnými osobami a spolupráce s THEIA

Mgr. Kateřina HYKOVÁ PhD., Mgr. Marek ŠTĚCH – Probační a mediační služba České Budějovice

Program TVÁ VOLBA – práce s agresí v našem regionu 

Mgr. Ondřej ČECH – vedoucí sociálních služeb THEIA – krizové centrum o.p.s.

Práce s celou rodinou v kontextu domácího násilí – zkušenosti z poskytování služeb v Centru LOCIKA 

Bc. Petra WŰNSCHOVÁ – ředitelka Centra LOCIKA, z.ú.. (Praha)

„Práce s agresí u mladistvých“ 

Petr Hampacher – odborný ředitel sociálních služeb MAJÁK o.p.s. (Liberec)

„Kurz zvládání vzteku a výcvik pro odborníky – zkušenosti Ligy otevřených mužů 

PhDr. David Čáp, Ph.D. – Katedra psychologie FF UK, LOM (Praha)


Kompletní program konference