Žák s agresivním a problematickým chováním

Datum: Není vypsán
Místo: SŠ polytechnická, Nerudova 859, 370 04 České Budějovice 4
Forma: Prezenční
Rozsah: 6 hodin
Kapacita: 25
Cena: 1800 Kč
Určené pro: Školství

Co stojí na pozadí problematického chování? V semináři si představíme základní mechanismy, které spouští problematické a agresivní chování. Zaměříme se na efektivní reakce a reakce, které jsou spíše rizikové a situaci mohou eskalovat. Z hlediska přípravy na takovou situaci je dobré vědět, co je to primární cíl ve výuce, plán B a co svým chováním konkrétní žák získává. Jakou roli v daném chování hraje konkrétní pedagog, případně jak se na něm může podílet pedagogický sbor jako takový. V semináři využijeme vlastní kazuistiky a videoukázky.

Jedná se o kurz s časovou dotací 6 vyučovacích hodin a každý účastník obdrží osvědčení o jeho dalším vzděláváním.

Lektor kurzu: PhDr. David Čáp, Ph.D.

Pokud máte zájem o tento nebo jiný kurz a chcete realizaci přímo u vás na pracovišti, kontaktujte nás, prosím, na emailu strasky@theia.cz  nebo telefonicky na 606 735 968.

Podobné kurzy