Pomoc v krizi

Jste v těžké životní situaci? Potřebujete si o svých problémech s někým promluvit? Jste zoufalí a nevíte na koho se obrátit? Hledáte psychickou podporu?

Odborní poradci organizace THEIA – krizové centrum, o.p.s. jsou tu od toho, aby vám pomohli. Situace, které jsou nejčastějšími příčinami, kdy se na nás lidé obracejí:
VZTAHOVÉ KRIZE:

 • manželské a partnerské krize
 • problémy v blízkých vztazích (rodina, přátelé, zaměstnání)
 • výchovné problémy

AKUTNÍ NEBO NEOČEKÁVANÉ UDÁLOSTI:

 • ztráta blízké osoby
 • oběti trestné činnosti
 • hromadné neštěstí
 • vážné onemocnění
 • existenční problémy

DOMÁCÍ NÁSILÍ:

 • násilí mezi blízkými osobami (psychické, fyzické, sexuální)

ZHOŘŠENÍ PSYCHICKÉHO STAVU:

 • osamělost
 • obavy
 • deprese, úzkosti

KRIZE DOSPÍVAJÍCÍCH:

 • vztahové problémy
 • problémy v rodině
 • šikana, kyberšikana
 • konflikty s vrstevníky
 • sebepoškozování

AMBULANTNÍ KRIZOVÁ POMOC

Cílem služby krizové pomoci je zejména pomoc při řešení akutní fáze krize, nejčastěji z důvodů situace, kdy je klient zasažen mimořádnou událostí, nebo se jedná o krizovou životní situaci. Zájemcům o službu nabízíme zejména:

 • sociální a psychosociální poradenství
 • krizovou intervenci (okamžitá pomoc při řešení krizové situace)
 • právní poradenství, zejména při orientování se ve svých právech a možnostech
 • pomoc při uplatňování práv, jednání s orgány státní správy a Policie
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

AMBULANCE jsou provozovány s pravidelnými otevíracími hodinami pro objednané i neobjednané klienty. Obě jsou v blízkosti centra, v dostupnosti MHD s možností parkování v okolí. Aktuální poradenské hodiny a kontakty naleznete zde.

POMOC V TERÉNU

Pro klienty, kteří z objektivních důvodů nemohou navštívit naši poradnu, je určena terénní forma služby krizové pomoci.  Jedná se zejména o akutní formu krizové situace, kdy je klient zasažen mimořádnou událostí, případně se jedná o krizovou životní situaci. Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatele formou výjezdu, v místě krizové situace.

Službu je možno sjednat na telefonní lince 775 202 421.

Terénní forma služby je poskytována do doby, než může klient využít našich ambulantních služeb krizové pomoci.

VŠECHNY SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY ZDARMA A NAŠEMI ZÁSADAMI JSOU:

 • BEZPLATNOST
 • ODBORNOST
 • DISKRÉTNOST A DŮVĚRNOST SDĚLENÍ
 • RESPEKTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍ SITUACE A POTŘEB KLIENTŮ