Další termín webináře Práce se zadluženým klientem

Po úspěšném květnovém webináři vypisujeme jeho další termín: 24.6.2021 (9.00 – 12.00)

Předlužení je fenomén, který se nevyhýbá žádné době. Aktuálně se nacházíme v náročném období, které nese vysokou zátěž nejen na pracovníky v oblasti sociálních služeb, ale i na naše klienty. Pokles příjmu díky aktuálním opatřením je v mnohých domácnostech fatální a počet klientů, kteří budou takovou situaci nuceni řešit bude narůstat. Je potřeba se na toto připravit a seznámit se i se změnami, které v této oblasti nastávají.

Hlavní myšlenkou zrealizování tohoto webináře je snaha naší organizace podělit se o zkušenosti z dluhového poradenství, propojit pracovníky v této složité době, vytvořit prostor pro dotazy, které při práci se zadluženým klientem nastávají a sdílení konkrétních zkušeností z praxe. V průběhu webináře budou dále předány novinky, týkající se daného tématu, ale zároveň i základní postupy a možnosti řešení situace zadluženého klienta.

 

Webinář povede Mgr. Adéla Vaníčková a Mgr. Nicole Emrová, odborné sociální poradkyně naší organizace, které se specializují na práci s předluženými klienty.

Poplatek za účast na webináři je stanoven na částku 250 Kč.

V případě dalších dotazů kontaktujte koordinátorku Bc. Gabrielu Bukovskou (774 618 412, bukovska@theia.cz).

 

Přihláška na webinář

Registrovaným účastníkům budou zaslány údaje pro prihlášení (Microsoft Teams).