PROGRAMY PREVENCE JSOU ČÁSTEČNĚ PLACENY POMOCÍ DOTACÍ A ČÁSTEČNĚ SI PROGRAMY SPOLUFINANCUJÍ ŠKOLY

Náklady na realizaci programů pro děti na základních a středních školách jsou kryty několika způsoby. Významnou částku kryjeme díky podpoře zejména Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Programy zaměřené na problematiku finanční gramotnosti jsou z části financované z dotačních prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu. Školy se vždy na financování podílejí svou spoluúčastí.
Bez efektivní a dlouhodobé prevence, kdy můžeme s dětmi pracovat se nelze obejít. Pokud realizaci našich programů chcete také podpořit, není nic snazšího. Kontaktujte nás. Za podporu děkujeme.

Postup pro objednání programů prevence

Spolupráci se školami navazujeme dlouhodobou, tak abychom mohli s dětmi pracovat v průběhu celé jejich školní docházky. Naše nabídka obsahuje témata pro všechny třídy základních škol a programy pro studenty středních škol. Anotaci jednotlivých programů naleznete výše na této webové stránce.

Postup pro objednání programů:

V případě zájmu o naše programy nás prosím kontaktujte emailem na prevence@theia.cz. Do zprávy uveďte názvy programů, o které máte zájem a počet tříd, v jednotlivých ročnících, ve kterých bychom programy realizovali.

Programy realizujeme na základních a středních školách na území Jihočeského kraje.

Těšíme se na spolupráci s vaší školou.

 

Kontakt

Mgr. Veronika Jiříková Koordinace programů primární prevence +420 774 618 412 +420 774 618 412 prevence@theia.cz