Přístup Housing first – Bydlení předeším

V Českých Budějovicích probíhá realizace projektu „Bydlení jako první krok k sociálnímu začlenění“. Jedná se o projekt, který je připraven pomoci lidem a rodinám v obtížné životní situaci najít domov – tedy vlastní bydlení, kde se bude rodina cítit doma, kde získá zázemí ke svému dalšímu životu a díky tomu bude možnost začít žít plnohodnotným způsobem. Naše organizace se připojila k těm, kteří pomáhají klientům tohoto projektu řešit jejich složitou situaci, kdy naše pomoc spočívá v poskytování dluhového poradenství. Předlužení je velmi častou bariérou při získávání vlastního bydlení.

Realizátorem projektu je Statutární město České Budějovice. Více o projektu se můžete dočíst zde.