Psychoterapie

Naši nabídku služeb jsme od ledna letošního roku rozšířili o psychoterapii. Jedná se o fakultativní činnost, která navazuje na naši službu krizové pomoci.

Psychoterapii nabízíme jako službu, která je klientům poskytována buď v návaznosti na ukončení krizové pomoci nebo jako samostatnou a bezplatnou službu umožňující v bezpečném prostředí prožívat emoce, porozumět svým problémům a hledat cesty ke spokojenějšímu životu i vztahům. Nabízíme možnost individuální terapie, která může být krátkodobější či dlouhodobá, vždy podle konkrétní domluvy s klientem. Sezení trvá zhruba 60 minut a v případě potřeby je možné domluvit i online setkání.

Více informací o této možnosti pomoci naleznete zde.