Výsledky procesního auditu

Obdrželi jsme výsledky procesního auditu, který jsme v posledních týdnech v naši organizaci absolvovali. Z hodnocení nezávislých auditorů máme obrovskou radost. V jednotlivých hodnocených oblastech jsme dosáhli výborných výsledků a ve třech, ze čtyřech hodnocených dosáhli maximální úrovně řízení těchto procesů.

Využili jsme nabídky Nadace rozvoje občanské společnosti zapojit se do projektu týkající se profesionalizace neziskových organizací.  Cílem projektu je pomoci menším a středním neziskovým organizacím, které se často setkávají s problémy uvnitř organizace v oblastech strategického řízení, získávání financí, nadměrně rychlé digitalizaci, atd. Projekt byl zaměřen se na jejich podporu v konkrétních oblastech s cílem zlepšit jejich vnitřní fungování, aby byly dlouhodobě udržitelné. Jednou z aktivit projektu bylo právě zpracování procesní analýzy, která je nástrojem pro odkrytí silných a slabých stránek v řízení organizace.

Více o projektu Profesionalizace neziskovek