Webinář – práce se zadluženým klientem

Předlužení je fenomén, který se nevyhýbá žádné době. Aktuálně se nacházíme v náročném období, které nese vysokou zátěž nejen na pracovníky v oblasti sociálních služeb, ale i na naše klienty. Pokles příjmu díky aktuálním opatřením je v mnohých domácnostech fatální a počet klientů, kteří budou takovou situaci nuceni řešit bude narůstat. Je potřeba se na toto připravit a seznámit se i se změnami, které v této oblasti nastávají.

Hlavní myšlenkou zrealizování tohoto webináře je snaha naší organizace propojit pracovníky Jihočeských měst v této složité době, vytvořit zde prostor pro dotazy, které při práci se zadluženým klientem nastávají a sdílení konkrétních zkušeností z praxe. Účastníci budou dále seznámeni s nosnou službou naše centra, která i přes současné vládní restrikce nepřerušila provoz a neustále je to pro klienty i jejich pracovníky. V průběhu webináře budou dále předány novinky, týkající se daného tématu, ale zároveň i základní postupy a možnosti řešení situace zadluženého klienta.

Webinář povede Mgr. Adéla Vaníčková, odborná sociální poradkyně naší organizace, které se specializuje na práci s předluženými klienty.

Poplatek za účast na webináři je stanoven na částku 250 Kč. Přihlášeným účastníkům do 15. 4. 2021 bude poskytnuta „narozeninová“ sleva 50 Kč.

V případě dalších dotazů kontaktujte Gabrielu Bukovskou (774 618 412, bukovska@theia.cz).

 

Přihláška na webinář

Registrovaným účastníkům budou zaslány údaje pro prihlášení (Microsoft Teams).