Prvky formativního hodnocení v běžné výuce

Datum: 20. října 2023
Místo: Theia, o.p.s.
Forma: Prezenční
Rozsah: 6 hodin
Kapacita: 25
Cena: 1.800 Kč
Určené pro: Školství

Smyslem naplňování výukových kritérií je implementace principů výuky, které pomáhají přizpůsobit volbu výukových cílů, prostředků a metod individuálním schopnostem žáků a vedou k harmonickému rozvoji vědomostí, dovedností i postojů žáků na bázi kritického sebehodnocení přiměřenému jejich věku. Kurz je určen pedagogům základní a střední školy se zájmem o formativní hodnocení. Celý kurz se zabývá zavádění formativního hodnocení ve výuce, které významně podporuje učení žáků a kvalitu výuky. Během kurzu si účastníci vyzkouší různé aktivity podporující základní pilíře formativního hodnocení. Pozornost bude věnována i sebehodnocení žáků, které je významnou součástí hodnocení podporujícího učení.

Obsah semináře:

  • Formativní hodnocení v obecném rámci,
  • prvky formativního hodnocení ve výuce
  • přínosy formativních prvků v komunikaci se žákem,
  • sebereflexe a práce v týmu,
  • rozdíl mezi formativním a sumativním hodnocením

Kurz je určen pro: Pedagogickým pracovníkům základního a středoškolského vzdělávání, ředitelům ZŠ a SŠ, asistentům pedagoga.

Lektorka kurzu: Mgr. Jan Čipera

Přihlášení na kurz

Pokud máte zájem o tento nebo jiný kurz a chcete realizaci přímo u vás na pracovišti, kontaktujte nás, prosím,  na emailu cipera@theia.cz nebo telefonicky na 724 237 373.

Podobné kurzy