Krizová pomoc

Datum: Není vypsán
Místo: Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
Forma: prezenční
Rozsah: 8 hod
Kapacita: 25
Cena: 1.990 Kč
Určené pro: Sociální oblast
Účastníci se v rámci kurzu seznámí se zásadami a principy pro poskytování akutní krizové pomoci, s různými typy krizí a jejich vlivu na psychiku člověka. Účastníkům budou poskytnuty informace o jednotlivých krocích při poskytování krizové pomoci, významu verbální a neverbální komunikace, způsobu vedení rozhovoru s klientem v krizi a práci s emocemi. V průběhu kurzu budou probrána i specifika práce s různými typy klientů a častými druhy krizí. 
 
Cíle kurzu:
  • porozumět principům poskytování krizové pomoci
  • seznámit se s různými typy krizí člověka a jejich promítání se do psychiky člověka
  • naučit se rozpoznávat jednotlivé fáze krizí podle způsobu projevů a podle oblastí, kterých se dotýkají
  • seznámit se s faktory urychlující vznik a průběh krizové situace
  • seznámit se s významem verbální a neverbální komunikace a způsobem vedení rozhovoru s klientem
  • naučit se základní kroky při poskytování krizové pomoci
  • seznámit se s prací s emocemi během krizové pomoci, na straně klienta i pracovníka
  • pomocí nácviků si vyzkoušet různé postupy při práci s klientem
 
V kurzu jsou pro přiblížení a procvičení dané problematiky vždy využívány modelové kazuistiky a nácviky způsobu řešení těchto situací s pomocí dovedností získaných v kurzu a zkušeností jednotlivých frekventantů ze své praxe. Kurzy jsou vždy doplněny seznamem literatury týkající se dané problematiky a pro účastníky jsou připraveny studijní materiály.

Kurz je určen pro: pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky

Lektorka kurzu:  Bc. Jitka Mertlíková

Akreditace MPSV: A2023/0479-SP/PC

 

Přihlášení na kurz

Aktuálně není vypsán žádný termín. Pokud máte o tento nebo jiný kurz, kontaktujte nás prosím  na email: strasky@theia.cz  nebo telefonicky na tel. čísle: 606 735 968.

Podobné kurzy

Násilí v blízkých vztazích

Účastníci se v rámci kurzu seznámí s tématikou násilí v blízkých vztazích se zaměřením na domácí a genderově podmíněné násilí, s jeho formami,…

Není vypsán Detail kurzu

Psychohygiena v sociální oblasti

Kurz se zaměřuje nejen na získání teoretických informací o syndromu vyhoření, ale ve své praktické části je zaměřen na nácvik prevence a činností. Je…

Není vypsán Detail kurzu