Psychohygiena v sociální oblasti

Datum: Není vypsán
Forma: prezenční
Rozsah: 8 hod
Kapacita: 20
Cena: 1.990 Kč
Určené pro: Sociální oblast

Kurz se zaměřuje nejen na získání teoretických informací o syndromu vyhoření, ale ve své praktické části je zaměřen na nácvik prevence a činností. Je určen pro pomáhající profese a zaměřen na situace, které jsou častý vznikem syndromu vyhoření právě v jejich práci.

Cíle kurzu:

 • seznámení se základními definicemi a ujasnění pojmů
 • seznámení se s příčinami vzniku, příznaky a projevy syndromu vyhoření
 • získání uceleného pohledu na problematiku prevence syndromu vyhoření a seznámení se s možnostmi vyrovnávání se s pracovní zátěží při práci s klienty
 • poznat jednotlivá stádia vývoje syndromu vyhoření
 • seznámení se s riziky pomáhající profese a s faktory, které významně ovlivňují jeho vznik
 • popsat souvislost stresu, motivace a syndromu vyhoření
 • poskytnutí informace k rozpoznání zdroje ohrožení, kladení vysokých nároků na sebe a svou práci
 • naučit se nepodceňovat signály vlastního těla
 • předat informace o možnostech prevence syndromu vyhoření
 • v praktické části si osvojit pravidla duševní hygieny a relaxační techniky
 • poznat možnosti odbourání stresových situací

Součástí kurzu je i uvedení doporučené literatury vztahující se k dané problematice. Účastnící obdrží studijní materiály.

Kurz je určen pro: pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v oblasti sociálních služeb

Forma vzdělávání: prezenční

Rozsah kurzu: 8 hodin

Akreditace MPSV: A2022/0524-SP/PC/VP

Přihlášení na kurz

Aktuálně není vypsán žádný termín. Pokud máte o tento nebo jiný kurz, kontaktujte nás prosím  na email: strasky@theia.cz  nebo telefonicky na tel. čísle: 606 735 968.

Podobné kurzy

Násilí v blízkých vztazích

Účastníci se v rámci kurzu seznámí s tématikou násilí v blízkých vztazích se zaměřením na domácí a genderově podmíněné násilí, s jeho formami,…

Není vypsán Detail kurzu