Možnosti sociální práce se zadluženým klientem

Datum: 22. května 2019
Místo: Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
Forma: prezenční
Rozsah: 8 hod
Kapacita: 12
Cena: 1.200 Kč
Určené pro: finance, Sociální oblast

Kurz je zaměřen na získání nejen teoretických znalostí, ale i praktických dovedností a nácviků potřebných pro sociální práci se zadluženými klienty. V průběhu kurzu získají účastnící informace o způsobech řešení oddlužení formou změn splátkových kalendářů a konsolidace půjček. Dále se seznámí se způsobem zajištění pohledávek a vliv tohoto zajištění na řešení nesplácených půjček. Osvojí si způsob výpočtu zabavitelné částky u dlužníka (z pohledu exekucí a insolvenčního řízení). Získají další informace týkající se exekucí a možnosti jejího řešení u nemajetných klientů. Seznámí se s procesem oddlužení, jeho fázemi, postupy, potřebnými výpočty a podklady pro toto řešení u zadlužených klientů.

Cíle kurzu:

  • seznámit se základními informacemi týkající se oblasti dluhové problematiky
  • naučit se posílit finanční gramotnost – získat kompetence pro práci v této oblasti s klienty sociálních služeb
  • seznámit se s informacemi o vývojových fázích dluhu a jejich typologie
  • seznámit se s úvodem do dluhové legislativy, orientace v terminologii
  • naučit se znát specifika jednotlivých skupin ohrožených předlužením
  • naučit se znát možnosti nároků na příjmy a možnosti regulace a konsolidace výdajů klientů
  • procvičit si kalkulace rozpočtu domácností klientů
  • přiblížit metody dluhové prevence

Součástí kurzu je i uvedení doporučené literatury vztahující se k dané problematice. V rámci kurzu obdrží účastníci studijní materiály.

Kurz je určen pro: pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v oblasti sociálních služeb

Akreditace MPSV č. 2014/1443-PC/SP

Přihlášení na kurz

Na aktuálně vypsané kurzy se lze hlásit již nyní (přihláška na kurz). Pokud máte zájem o jiný kurz, kontaktujte prosím asistentku Gabrielu Bukovskou (bukovska@theia.cz/ tel: 774 618 412).

Podobné kurzy