Cesta z dluhů z pohledu sociální práce I.

Datum: 21. listopadu 2018
Místo: Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
Forma: prezenční
Rozsah: 8 hodin
Kapacita: 12
Cena: 1.100 Kč
Určené pro: finance, Sociální oblast

Kurz si klade za cíl seznámit pracovníky v oblasti sociálních služeb se základy problematiky zadluženosti a předluženosti jejich klientů a možnostech práce s těmito klienty a poskytnutí účinné pomoci. Kurz obsahuje teoretickou část a praktickou část, která je věnována konkrétním příkladům a situacím a nácviku jejich řešení. Seznámí účastníky s přehledem legislativy a terminologie. Dále se naučí se znát specifika jednotlivých skupin ohrožených předlužením, procvičí si kalkulace rozpočtu domácností klientů a kalkulace vztahující se k oddlužení. V kurzu si rovněž osvojí základní informace k procesu exekučního řízení z pohledu klientů v sociální oblasti.

Cíle kurzu:

  • seznámit se základními informacemi týkající se oblasti dluhové problematiky
  • naučit se posílit finanční gramotnost – získat kompetence pro práci v této oblasti s klienty sociálních služeb
  • seznámit se s informacemi o vývojových fázích dluhu a jejich typologie
  • seznámit se s úvodem do dluhové legislativy, orientace v terminologii
  • naučit se znát specifika jednotlivých skupin ohrožených předlužením
  • naučit se znát možnosti nároků na příjmy a možnosti regulace a konsolidace výdajů klientů
  • procvičit si kalkulace rozpočtu domácností klientů
  • přiblížit metody dluhové prevence

Součástí kurzu je i uvedení doporučené literatury vztahující se k dané problematice. V rámci kurzu obdrží účastníci studijní materiály.

Kurz je určen pro: pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v oblasti sociálních služeb

Akreditace MPSV č. 2014/1443-PC/SP

Přihlášení na kurz

Na aktuálně vypsané kurzy se lze hlásit již nyní (přihláška na kurz). Pokud máte zájem o jiný kurz, kontaktujte prosím asistentku Gabrielu Bukovskou (bukovska@theia.cz/ tel: 774 618 412).

Podobné kurzy