Emoce – Vztek – Agrese a jejich role v životě

Datum: Není vypsán
Místo: Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
Forma: prezenční
Rozsah: 8 hod
Kapacita: 12
Cena: 1.200 Kč
Určené pro: Sociální oblast

Každý z nás má emoce, a jednou z emocí je vztek. Vztek je přirozenou součástí každého z nás. Problém nastává, pokud vztek přebírá kontrolu nad myšlením a chováním, pokud začne člověka ovládat.

Pomůžeme Vám pojmenovat příčiny vzniku  situací, které zažíváte v partnerském životě, nebo se kterými se setkáváte ve vztazích se svým okolím. Impulsy ze kterých pramení agrese, nebo agresivní chování si mnohdy ani neuvědomujete.

Vraťme se společně k příčinám, identifikujme je a hledejme cestu k jejich vyřešení. V praxi se setkáváme s tím, že příčinou eskalace takového chování jsou mnohdy situace, které přináší běžný život. Staví nám do cesty překážky, které vedou k frustraci. Čím více těchto překážek je, nebo čím vyšší jsou, tím více je člověk frustrován. Jednoho dne je toho prostě dost! Každý z nás má jinou hranici, kdy je ještě reakce na stresové podněty přiměřená a po jejím překročení již naši reakci za přiměřenou označit nelze.  Nic ale není jen černobílé.

Za příčinami agresivního chování jsou velmi často následující důvody, s jejichž řešením Vám můžeme pomoci:

  • potíže v zaměstnání, stresy na pracovišti
  • finanční problémy (exekuce, předlužení, osobní bankrot)
  • majetkové spory
  • oblast trestního práva, pracovněprávní právo
  • komunikace s úřady, institucemi

Pojďme to zkusit společně změnit

 

Součástí kurzu je i uvedení doporučené literatury vztahující se k dané problematice. V rámci kurzu obdrží účastníci studijní materiály.

Kurz je určen pro: pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v oblasti sociálních služeb

Akreditace MPSV č.A 2018/0119-SP/PC

Přihlášení na kurz

Na aktuálně vypsané kurzy se lze hlásit již nyní (přihláška na kurz). Pokud máte zájem o jiný kurz, kontaktujte prosím asistentku Bc. Gabrielu Bukovskou (bukovska@theia.cz/ tel: 774 618 412).

Podobné kurzy

Zvládání syndromu vyhoření

Kurz se zaměřuje nejen na získání teoretických informací o syndromu vyhoření, ale ve své praktické části je zaměřen na nácvik prevence a činností. Je…

Není vypsán Detail kurzu