Etika v pomáhajících profesích

Datum: Není vypsán
Místo: Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
Forma: prezenční
Rozsah: 8 hod
Kapacita: 12
Cena: 1.100 Kč
Určené pro: Sociální oblast

Kurz je určen pro pomáhající profese, ve kterých je etika a etické chování velmi důležité. Je veden formou přednášky s besedou a diskuzí, kde je vytvořen prostor pro zamyšlení nad konkrétními situacemi, které přináší práce v zařízeních sociálních služeb.

Cíle kurzu:

 • poskytnutí ucelené informace týkající se teoretické části etiky
 • objasnění vybraných pojmů z etiky a základní definice etiky jako je morálka, dobro, povinnost, spravedlivost,…
 • seznámení s etickými normami a základními etickými teoriemi a etickými kodexy
 • příprava účastníků na možné etické problémy a otázky na téma smrti, eutanazie
 • legislativní ošetření problematiky spojené etickými otázkami
 • práce s emocemi, vlastní bezmocí, s vyčerpáním a etickými dilematy
 • zvládání emočních a vztahových problémů polarita: systém x bezmoc; manipulace
 • specifikování etických problémů souvisejících s vlastním výkonem pomáhajících profesí, včetně rizik, která s výkonem těchto povolání souvisí
 • uvědomovat si hranice moci a bezmoci při řešení problémů
 • seznámení účastníků se sociální komunikací – formou praktického nácviku
 • příklady dobré praxe, modelové situace

Součástí kurzu je i uvedení doporučené literatury vztahující se k dané problematice. Účastnící obdrží studijní materiály.

Kurz je určen pro: pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v oblasti sociálních služeb

 

Akreditace MPSV č. 2013/0541-PC/SP

 

Přihlášení na kurz

Na aktuálně vypsané kurzy se lze hlásit již nyní (přihláška na kurz). Pokud máte zájem o jiný kurz, kontaktujte prosím asistentku Gabrielu Bukovskou (bukovska@theia.cz/ tel: 774 618 412).

Podobné kurzy