Komunikace v problematice domácího násilí

Datum: Není vypsán
Místo: Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
Forma: prezenční
Rozsah: 8 hod
Kapacita: 12
Cena: 1.200 Kč
Určené pro: Sociální oblast

Kurz je určen k získání teoretických a praktických schopností v komunikaci s klientem. V kurzu budou účastníci seznámeni se signály v komunikaci, které mohou být vodítkem pro zjištění problémů na úrovni domácího násilí. Dále budou účastníci seznámeni se základy asertivní komunikace.

V kurzu se naučíte:

  • obecná pravidla a typy komunikace
  • rozpoznat indikátory domácího násilí – rozpoznat signály v neverbální komunikaci
  • používat základní komunikační nástroje a prostředky v problematice domácího násilí
  • základy efektivní a asertivní komunikace s možnou obětí domácího násilí
  • specifika komunikace s jednotlivými typy obětí domácího násilí – dítě jako oběť, ZTP obětí domácího násilí
  • znát možné bariéry při komunikaci na straně klienta případně i na straně profesionálů a jejich překonávání
  • posílit sebeúctu u oběti domácího násilí, pocit jistoty, bezpečí, pozitivního přijímání a pozitivních perspektiv- faktory ovlivňující komunikační proces jednak na straně možné oběti domácího násilí, ale i na straně profesionálů
  • pracovat s emocemi na straně klienta

Kurz obsahuje teoretickou část a praktickou část, pro procvičení dané problematiky. Je využívána modelová kazuistika a způsoby řešení těchto situací s pomocí dovedností získaných v kurzu a zkušeností jednotlivých frekventantů ze své praxe. Kurzy jsou doplněny seznamem vhodné literatury týkající se dané problematiky. Účastníci obdrží studijní materiály.

Kurz je určen pro: pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky

Akreditace MPSV č. A2018/0691-SP/PC

 

Přihlášení na kurz

Na aktuálně vypsané kurzy se lze hlásit již nyní (přihláška na kurz). Pokud máte zájem o jiný kurz, kontaktujte nás prosím  na emailu prevence@theia.cz nebo telefonicky na 774 618 412.

Podobné kurzy

Psychohygiena v sociální oblasti

Kurz se zaměřuje nejen na získání teoretických informací o syndromu vyhoření, ale ve své praktické části je zaměřen na nácvik prevence a činností. Je…

Není vypsán Detail kurzu

Krizová pomoc

Účastníci se v rámci kurzu seznámí s různými typy krizí člověka a jejich promítání se do psychiky člověka, seznámí se s významem verbální a neverbální komunikace…

Není vypsán Detail kurzu