Legislativa ve vztahu k domácímu násilí

Datum: Není vypsán
Místo: Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
Forma: prezenční
Rozsah: 8 hod
Kapacita: 12
Cena: 1.200 Kč
Určené pro: Sociální oblast

Kurz seznámí pracovníky v sociálních službách se základy práva, usnadní účastníkům orientaci v základech legislativy trestního zákona a trestního řádu ve vztahu k domácímu násilí. Účastníci se naučí rozpoznat a indikovat trestný čin domácího násilí. V rámci kurzu budou účastníci pracovat s kazuistikou a formou praktických cvičení si účastníci vyzkouší aplikaci legislativy v praxi.

V kurzu se naučíte:

  • základy problematiky právního systému v České republiky, systém a úloha práva, ujasníte si terminologii a pojmy v právu pro lepší orientaci
  • orientovat v základech legislativy trestního zákona a trestního řádu ve vztahu k domácímu násilí
  • definici domácího násilí
  • rozpoznat a indikovat trestný čin domácího násilí
  • specifika trestného činu a funkce policie, státního zastupitelství a soudu při řešení problémů spojených s domácím násilím
  • ze zákona o Policii č. 273/2008 Sb. – institut vykázání, sled kroků a postupů při vykazování i následná opatření
  • znění a výklad jednotlivých paragrafů trestního zákona týkajících se domácího násilí včetně odpovědnosti za trestné činy a konkrétní postihy
  • prakticky základy efektivní a asertivní komunikace s možnou obětí domácího násilí

V kurzu získáte ucelené informace o trestní odpovědnosti mladistvých a dětí. V kurzu jsou pro přiblížení a procvičení dané problematiky vždy využívány modelové kazuistiky a způsoby řešení těchto situací s pomocí dovedností získaných v kurzu a zkušeností jednotlivých frekventantů ze své praxe. Kurz je doplněn seznamem literatury týkající se dané problematiky. Účastnící obdrží studijní materiály.

Kurz je určen pro: pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky

 

Akreditace MPSV č. A 2018/0636-SP/PC

 

Přihlášení na kurz

Na aktuálně vypsané kurzy se lze hlásit již nyní (přihláška na kurz). Pokud máte zájem o jiný kurz, kontaktujte nás prosím  na emailu prevence@theia.cz nebo telefonicky na 774 618 412.

Podobné kurzy

Psychohygiena v sociální oblasti

Kurz se zaměřuje nejen na získání teoretických informací o syndromu vyhoření, ale ve své praktické části je zaměřen na nácvik prevence a činností. Je…

Není vypsán Detail kurzu

Krizová pomoc

Účastníci se v rámci kurzu seznámí s různými typy krizí člověka a jejich promítání se do psychiky člověka, seznámí se s významem verbální a neverbální komunikace…

Není vypsán Detail kurzu