Prevence krizových situací se zaměřením na děti a dospívající

Datum: Není vypsán
Místo: Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
Forma: prezenční
Rozsah: 8 hod
Kapacita: 12
Cena: 1.200 Kč
Určené pro: Sociální oblast

Účastníci se v rámci kurzu seznámí s významem a důležitostí prevence psychických krizí, traumat a stresu u dětí a mládeže, dále se specifiky prožívání krizových situací u dětí a dospívajících. Účastníci budou informováni o různých typech krizí a jejich vazbě na psychické fungování dětí a dospívajících a o možnostech účinné prevence psychických krizí, traumat a stresu.

V kurzu se naučíte:

  • vymezit věkové rozpětí cílové skupiny a její specifika v závislosti na stáří jedince
  • znát možností právní ochrany dětí a mladistvých a s pojmem krizová intervence
  • znát pohled práva ve vztahu k mladistvým a dětem
  • úlohu rodičů ve výchově a případné prevenci rizikových situací
  • znát různé typologie krizí a jejich vazbě na psychické fungování dětí a dospívajících
  • význam a důležitost prevence psychických krizí, traumat a stresu u dětí a mládeže
  • možnosti účinné prevence psychických krizí, traumat a stresu
  • základní informace trestní odpovědnosti mladistvých a následná opatření
  • úlohu sociálně právní ochrany dětí a její zařízení

V kurzu jsou pro přiblížení a procvičení dané problematiky vždy využívány modelové kazuistiky a způsoby řešení těchto situací s pomocí dovedností získaných v kurzu a zkušeností jednotlivých frekventantů ze své praxe. Kurz je doplněn seznamem literatury týkající se dané problematiky. Pro účastníky jsou připraveny studijní materiály.

Kurz je určen pro: pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky

 

Akreditace MPSV č. A2019/0338-SP/PC

 

Přihlášení na kurz

Na aktuálně vypsané kurzy se lze hlásit již nyní (přihláška na kurz). Pokud máte zájem o jiný kurz, kontaktujte nás prosím  na emailu prevence@theia.cz nebo telefonicky na 774 618 412.

Podobné kurzy

Psychohygiena v sociální oblasti

Kurz se zaměřuje nejen na získání teoretických informací o syndromu vyhoření, ale ve své praktické části je zaměřen na nácvik prevence a činností. Je…

Není vypsán Detail kurzu

Krizová pomoc

Účastníci se v rámci kurzu seznámí s různými typy krizí člověka a jejich promítání se do psychiky člověka, seznámí se s významem verbální a neverbální komunikace…

Není vypsán Detail kurzu