Prevence krizových situací se zaměřením na dospělé a seniory

Datum: Není vypsán
Místo: Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
Forma: prezenční
Rozsah: 8 hodin
Kapacita: 12
Cena: 1.200 Kč
Určené pro: Sociální oblast

Účastníci se seznámí s významem a důležitostí prevence psychických krizí, traumat a stresu u dospělých a seniorů, se specifiky prožívání krizových situací u dospělých a seniorů. Budou informováni o různých typech krizí a jejich vazbě na psychické fungování dospělých a seniorů a o možnostech účinné prevence psychických krizí, traumat a stresu u dospělých a seniorů.

V kurzu se naučíte:

 • znát význam a důležitost prevence psychických krizí, traumat a stresu u dospělých a seniorů
 • rozdělit a vymezit cílové skupiny populace dle věku, pro potřeby vymezení poskytování sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • specifikace jednotlivých zařízení poskytujících sociální služby
 • typologii krizí a jejich vazbě na psychické fungování dospělých a seniorů
 • znát specifika prožívání krizových situací u dospělých a seniorů
 • vnímání seniorů veřejností
 • znát problematiku týrání a zanedbávání seniorů
 • informace o podmínkách starobního důchodu
 • možnosti účinné prevence psychických krizí, traumat a stresu u dospělých a seniorů
 • znát služby dostupné dospělým i seniorům a sociálně aktivizační služby pro seniory
 • pečovatelské službě a její úloze v péči o seniory

V kurzu jsou pro přiblížení a procvičení dané problematiky vždy využívány modelové kazuistiky a způsoby řešení těchto situací s pomocí dovedností získaných v kurzu a zkušeností jednotlivých frekventantů ze své praxe. Kurz je doplněn seznamem literatury týkající se dané problematiky. Účastníci obdrží studijní materiály.

Kurz je určen pro: pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky

Akreditace MPSV č. A2019/0261-SP/PC

Přihlášení na kurz

Na aktuálně vypsané kurzy se lze hlásit již nyní (přihláška na kurz). Pokud máte zájem o jiný kurz, kontaktujte nás prosím  na emailu prevence@theia.cz nebo telefonicky na 774 618 412.

Podobné kurzy

Psychohygiena v sociální oblasti

Kurz se zaměřuje nejen na získání teoretických informací o syndromu vyhoření, ale ve své praktické části je zaměřen na nácvik prevence a činností. Je…

Není vypsán Detail kurzu

Krizová pomoc

Účastníci se v rámci kurzu seznámí s různými typy krizí člověka a jejich promítání se do psychiky člověka, seznámí se s významem verbální a neverbální komunikace…

Není vypsán Detail kurzu