Rodina a domácí násilí

Datum: Není vypsán
Místo: Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
Forma: prezenční
Rozsah: 8 hod
Kapacita: 12
Cena: 1.100 Kč
Určené pro: Sociální oblast

Účastníkům kurzu bude poskytnuta ucelená představa o základních pojmech v problematice domácího násilí o jeho průběhu a formách. Seznámí se s typy obětí i profily agresorů a s vlivem domácího násilí nejen na vztahy v rodině, ale i na jednotlivce – posttraumatická stresová porucha u žen, syndrom CAN u dětí,….  Součástí kurzu jsou pravidla účinné pomoci, přehled institucionární a legislativní podpory, bezpečnostní plán a jiné praktické rady a návody.

V kurzu se naučíte:

  • potřebné znalosti o problematice domácího násilí, které významně zasahují rodinné vazby
  • specifika domácího násilí páchaného na jednotlivých typech obětí  např. oběti-ženy, oběti-děti, oběti-muži, oběti-senioři
  • rozpoznat možné pachatele domácího násilí a vybavit se praktickými doporučeními pro jednání s pachateli
  • informace o negativních dopadech domácího násilí na rodinné vztahy, ovlivnění vývoje dítěte a jeho chování v partnerských vztazích v dospělosti
  • jak si připravit plán bezpečného odchodu od agresivního partnera a zásady, které je potřeba mít na zřeteli po odchodu
  • znát a vyhledávat navazující služby a instituce, na které je možné se v regionu obrátit při řešení problematiky domácího násilí

V kurzu jsou pro přiblížení a procvičení dané problematiky vždy využívány modelové kazuistiky a způsoby řešení těchto situací s pomocí dovedností získaných v kurzu a zkušeností jednotlivých frekventantů ze své praxe. Kurzy jsou vždy doplněny seznamem literatury týkající se dané problematiky. Účastníci obdrží studijní materiály.

Kurz je určen pro: pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky

 

Akreditace MPSV č. 2014/0595-PC/SP/PP

 

Přihlášení na kurz

Na aktuálně vypsané kurzy se lze hlásit již nyní (přihláška na kurz). Pokud máte zájem o jiný kurz, kontaktujte prosím asistentku Gabrielu Bukovskou (bukovska@theia.cz/ tel: 774 618 412).

Podobné kurzy