Rodina a domácí násilí

Datum: Není vypsán
Místo: Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
Forma: prezenční
Rozsah: 8 hodin
Kapacita: 12
Cena: 1.100 Kč
Určené pro: Sociální oblast
Rodina a domácí násilí
Mgr. Ondřej Čech Odborný sociální poradce THEiA - krizové centrum

Účastníkům kurzu bude poskytnuta ucelená představa o základních pojmech v problematice domácího násilí o jeho průběhu a formách. Seznámí se s typy obětí i profily agresorů a s vlivem domácího násilí nejen na vztahy v rodině, ale i na jednotlivce – posttraumatická stresová porucha u žen, syndrom CAN u dětí,….  Součástí kurzu jsou pravidla účinné pomoci, přehled institucionární a legislativní podpory, bezpečnostní plán a jiné praktické rady a návody.

V kurzu se naučíte:

  • potřebné znalosti o problematice domácího násilí, které významně zasahují rodinné vazby
  • specifika domácího násilí páchaného na jednotlivých typech obětí  např. oběti-ženy, oběti-děti, oběti-muži, oběti-senioři
  • rozpoznat možné pachatele domácího násilí a vybavit se praktickými doporučeními pro jednání s pachateli
  • informace o negativních dopadech domácího násilí na rodinné vztahy, ovlivnění vývoje dítěte a jeho chování v partnerských vztazích v dospělosti
  • jak si připravit plán bezpečného odchodu od agresivního partnera a zásady, které je potřeba mít na zřeteli po odchodu
  • znát a vyhledávat navazující služby a instituce, na které je možné se v regionu obrátit při řešení problematiky domácího násilí

V kurzu jsou pro přiblížení a procvičení dané problematiky vždy využívány modelové kazuistiky a způsoby řešení těchto situací s pomocí dovedností získaných v kurzu a zkušeností jednotlivých frekventantů ze své praxe. Kurzy jsou vždy doplněny seznamem literatury týkající se dané problematiky. Účastníci obdrží studijní materiály.

 

Přihlášení na kurz

Na aktuálně vypsané kurzy se lze hlásit již nyní (přihláška na kurz). Pokud máte zájem o jiný kurz, kontaktujte prosím asistentku Gabrielu Bukovskou (bukovska@theia.cz/ tel: 774 618 412).

Podobné kurzy