Společné jmění manželů a dědictví – riziko zadlužení

Datum: Není vypsán
Forma: prezenční
Rozsah: 6 hod
Kapacita: 12
Cena: 1.200 Kč
Určené pro: finance

Cílem kurzu je seznámení účastníků s institutem společného jmění manželů a dědictví. V rámci kurzu budou tyto pojmy představeny jako potenciální zdroje pro vznik dluhů a zadlužení klientů sociálních služeb. Kurz představuje možnosti práce s klienty, kteří se dostali do finančních potíží v souvislosti se SJM či dědictvím. Cílem kurzu je představit účastníkům koncept poskytování účinné pomoci, se zaměřením se na preventivní kroky. Součástí kurzu je teoretická a praktická část. V teoretické části se účastníci seznámí s přehledem legislativy a terminologií vztahujících se k dědictví a společnému jmění manželů, a to jak z pohledu pracovníka, tak z pohledu klienta. Praktická část je věnovaná konkrétním příkladům a situacím, a nácviku jejich řešení.

Cíle kurzu:

 • Představení institutu společného jmění manželů (dále jen „SJM“)
 • Předsudky a realita v SJM. Seznámení účastníků s nejčastěji řešenými problémy týkající se SJM – zkušenosti z praxe
 • Přiblížení možných způsobů, jak předcházet konfliktním situacím ohledně SJM
 • Seznámení s právy a povinnosti manželů ve vztahu SJM
 • Modelové řešení kazuistik
 • Seznámení se s konceptem dědictví – typy přijmutí dědictví, vypořádání dědictví, nejčastější problémy týkající se dědického řízení – zkušenosti z praxe
 • Představení způsobů, jak předcházet sporům v dědickém řízení
 • Nástrahy dědického řízení ve vztahu k exekucím
 • Předsudky a realita dědického řízení
 • Představení možností, kterými může sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách pomoci klientům s výše uvedenými tématy
 • Koncept pomoci – jak postupovat (kroky), kam se obrátit (spolupracující organizace, další odborníci), možnosti preventivních kroků

Součástí kurzu je i uvedení doporučené literatury vztahující se k dané problematice. V rámci kurzu obdrží účastníci studijní materiály.

Kurz je určen pro: pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v oblasti sociálních služeb

Akreditace MPSV č. A2018/0717-SP/PC

Přihlášení na kurz

Na aktuálně vypsané kurzy se lze hlásit již nyní (přihláška na kurz). Pokud máte zájem o jiný kurz, kontaktujte nás prosím  na emailu prevence@theia.cz nebo telefonicky na 774 618 412.

Podobné kurzy