Úvod do prevence rizikového chování dětí

Datum: 11. dubna 2018
Místo: Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
Forma: prezenční
Rozsah: 8 hod
Kapacita: 12/12
Cena: 1.100 Kč
Určené pro: Sociální oblast

Kurz je zaměřen na problematiku spojenou s výchovným prostředím dítěte a jeho vztahy s vrstevníky a jeho nejbližším okolím, které mohou negativně ovlivňovat kvalitu života dítěte. Účastníci kurzu jsou seznámeni s jednotlivými krizovými situacemi, které mohou v průběhu života dítěte nastat a které mohou mít vážné následky pro jeho budoucí život. Praktická část je zaměřena na aktuální fenomény, které děti ovlivňují a jejichž znalost je při práci s dětmi nezbytná.

Cíle kurzu:

  • připomenutí a prohloubení nejčastějších rizikových situací související s jednotlivými vývojovými stádii dítěte – naučit se na tyto situace včas reagovat a zajistit tak následnou intervenci
  • získání základních informací, jak dle současných trendů pracovat s dětským kolektivem a rozpoznat projevy rizikového chování u dětí
  • seznámení se současnými fenomény dnešní doby, kterým děti snadno podléhají
  • seznámení s možnostmi, jak s jejich negativními vlivy pracovat a omezit jejich dopad na děti
  • seznámení s vybranými metodami práce s dětským kolektivem

Účastníci kurzu obdrží studijní materiály.

Kurz je určen pro: pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky (akreditace MPSV)

 

Akreditace MPSV: 2016/1065 – PC/SP

 

Přihlášení na kurz

Na aktuálně vypsané kurzy se lze hlásit již nyní (přihláška na kurz). Pokud máte zájem o jiný kurz, kontaktujte prosím asistentku Gabrielu Bukovskou (bukovska@theia.cz/ tel: 774 618 412).

Kurz je momentálně plně obsazen, v případě zájmu nás kontaktujte a pokusíme se vypsat nový termín.

Podobné kurzy

Zvládání syndromu vyhoření

Kurz se zaměřuje nejen na získání teoretických informací o syndromu vyhoření, ale ve své praktické části je zaměřen na nácvik prevence a činností. Je…

5. prosince 2019 Detail kurzu