Základní orientace v právech a rozhodovacích procesech dětí a mladistvých v ČR

Datum: Není vypsán
Místo: Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
Forma: prezenční
Rozsah: 8
Kapacita: 12
Cena: 1.100 Kč
Určené pro: Sociální oblast

Kurz je zaměřen na základní orientaci v právech a rozhodovacích procesech dětí a mladistvých v České republice. Napomáhá účastníkům orientovat se v nových předpisech, doplnit si potřebné informace a hledět na ně v kontextu jejich praxe a dosavadních znalostí. V praktické části jsou popsány situace, se kterými se mohou účastníci kurzu při výkonu sociální práce setkat, bude popsán způsob jejich řešení.

Cíle kurzu:

  • připomenutí důležitých momentů historického vývoje práv a povinností dětí v České republice
  • získání základních znalostí o odlišnostech této oblasti z pohledu některých zahraničních států
  • seznámení s aktuálními případy dobré praxe
  • orientace v problematice rozvodu a rodičovské odpovědnosti ve vztahu k dítěti a jeho postavení a právech v kontextu nejnovější legislativy, s důrazem na praktické zkušenosti
  • seznámení s platným legislativním rámcem
  • seznámení se základními výchovnými opatřeními, upevnění těchto postupů v souladu s novelou zákona o sociálně právní ochraně dětí a aplikovanými postupy

Účastníci kurzu obdrží studijní materiály.

Kurz je určen pro: sociální pracovníky

Akreditace MPSV: 2016/1068-SP

 

Přihlášení na kurz

Na aktuálně vypsané kurzy se lze hlásit již nyní (přihláška na kurz). Pokud máte zájem o jiný kurz, kontaktujte prosím asistentku Gabrielu Bukovskou (bukovska@theia.cz/ tel: 774 618 412).

Podobné kurzy

Zvládání syndromu vyhoření

Kurz se zaměřuje nejen na získání teoretických informací o syndromu vyhoření, ale ve své praktické části je zaměřen na nácvik prevence a činností. Je…

5. prosince 2019 Detail kurzu