Zdravotní problematika domácího násilí

Datum: Není vypsán
Místo: Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
Forma: prezenční
Rozsah: 8
Kapacita: 12
Cena: 1.100 Kč
Určené pro: Sociální oblast

Kurz seznámí pracovníky v sociálních službách s obětí, formou, následky domácího násilí a první pomocí v takových situacích. Blíže pak seznamuje s následky fyzického domácího násilí a první pomocí oběti fyzického domácího násilí. V kurzu si mohou mimo jiné účastníci prakticky vyzkoušet resuscitaci i osvojit si základy obvazové techniky v rámci první pomoci oběti domácího násilí.

V kurzu se naučíte:

  • znát oběť, formou, následky domácího násilí a první pomoc v takových situacích
  • poznat následky fyzického domácího násilí a první pomoc oběti fyzického domácího násilí – způsoby laického vyšetření a následně i ošetření jednotlivých druhů poranění, která mohou vzniknout během útoku agresora na oběť
  • principy komunikace na tísňové lince – přivolání zdravotnické pomoci, popsání situace, zajištění zraněného do příjezdu pomoci zdravotníků
  • první pomoc v bezvědomí a prakticky si vyzkoušíte přímou resuscitaci na resuscitační pomůccce
  • zvládnout postup při poskytování první pomoci oběti domácího násilí při krvácení, zlomeninách, popáleninách, otravách, šoku
  • zásady ošetřování ran a prakticky si vyzkoušíte základní obvazové techniky v rámci první pomoci oběti domácího násilí

V kurzu jsou pro přiblížení a procvičení dané problematiky vždy využívány modelové kazuistiky a způsoby řešení těchto situací s pomocí dovedností získaných v kurzu a zkušeností jednotlivých frekventantů ze své praxe. Kurz obsahuje teoretickou i praktickou část, ve které si všichni účastníci jednotliví dovednosti nacvičí na pomůckách. Kurz je doplněn seznamem literatury týkající se dané problematiky. Účastníci v kurzu obdrží studijní materiály.

Kurz je určen pro: pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky

 

Akreditace MPSV č. 2014/0598-PC/SP/PP

 

Přihlášení na kurz

Na aktuálně vypsané kurzy se lze hlásit již nyní (přihláška na kurz). Pokud máte zájem o jiný kurz, kontaktujte prosím asistentku Gabrielu Bukovskou (bukovska@theia.cz/ tel: 774 618 412).

Podobné kurzy