Musí být agrese součástí tvého života?

Každý z nás má emoce, a jednou z emocí je vztek. Vztek je přirozenou součástí každého z nás. Problém nastává, pokud vztek přebírá kontrolu nad myšlením a chováním, pokud začne člověka ovládat.

  • Máte problémy se svým partnerem nebo s lidmi ve svém okolí?
  • Reagujete špatně na situace, které jste před časem zvládali bez obtíží a jen jste nad nimi mávli rukou?
  • Co se stalo, co se změnilo?
  • Kladete si otázku, proč se to stalo, proč jste někomu ublížili?
  • Jak můžete zabránit tomu, aby se násilí neopakovalo?

Pomůžeme Vám pojmenovat příčiny vzniku těchto situací, které zažíváte v partnerském životě, nebo se kterými se setkáváte ve vztazích se svým okolím. Impulsy ze kterých pramení agrese, nebo agresivní chování si mnohdy ani neuvědomujete.

Vraťme se společně k příčinám, identifikujme je a hledejme cestu k jejich vyřešení. V praxi se setkáváme s tím, že příčinou eskalace takového chování jsou mnohdy situace, které přináší běžný život. Staví nám do cesty překážky, které vedou k frustraci. Čím více těchto překážek je, nebo čím vyšší jsou, tím více je člověk frustrován. Jednoho dne je toho prostě dost! Každý z nás má jinou hranici, kdy je ještě reakce na stresové podněty přiměřená a po jejím překročení již naši reakci za přiměřenou označit nelze.  Nic ale není jen černobílé.

Komu je služba určena

Služba je určena pro ženy a muže, kteří se chovají ve svém životě agresivně, ať už se jedná o fyzické nebo psychické násilí. Je určena pro ty, kteří chtějí toto své chování změnit.

Oblasti pomoci

Za příčinami agresivního chování jsou velmi často následující důvody, s jejichž řešením Vám můžeme pomoci:

  • potíže v zaměstnání, stresy na pracovišti
  • finanční problémy (exekuce, předlužení, osobní bankrot)
  • majetkové spory
  • oblast trestního práva, pracovněprávní právo
  • komunikace s úřady, institucemi

Pojďme to zkusit společně změnit!

THEIA – krizové centrum o.p.s. Vám nabízí odbornou pomoc, zaměřenou na zlepšení rodinné nebo partnerské komunikace a pomoc při řešení konfliktů, zaměřenou na změnu chování.

Napište nebo zavolejte nám, jsme tu i pro Vás.