Pomoc dluhové poradny

Je řada důvodů, proč se stále více rodin ocitá pod tíhou dluhů v bezvýchodné situaci. Naší poradnu kontaktují nejen klienti, kteří si své problémy způsobili sami, ať už neznalostí, nedbalostí či nešťastným sledem událostí. Velmi často pomáháme z bezvýchodné situace také klientům, kteří se snažili pomoci někomu blízkému, často jinému rodinnému příslušníkovi, ale jejich síly na závazky nestačily a nakonec se sami ocitli v dluhové pasti. Klientům, pro které již není jiné východisko, pomáháme s přípravou podkladů pro insolvenci a provádíme je procesem oddlužení.

Našim hlavním cílem je, aby se situace neopakovala, aby se klienti naučili do budoucna svých chyb vyvarovat. Proto je v celém procesu učíme základům finanční gramotnosti a odpovědnosti.

Pomozte nám těmto lidem a rodinám v tíživé životní situaci najít nový začátek a naučit je, jak se do budoucna vyvarovat opakování svých chyb.