Sociální oblast

Nabízíme kurzy akreditované MPSV, splňující podmínky zák. 108/2006 Sb. pro další vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a jejich vedoucích pracovníků.

Kurzy jsou připravovány ve spolupráci se znalci této problematiky a to i z pohledu praktického. Využíváme dlouholeté praxe těchto spolupracovníků, která je pro přípravu jednotlivých kurzů neocenitelnou přidanou hodnotou. Neméně hodnotná je i dlouholetá lektorská praxe týmu a vědecká činnost jeho členů. Kurzy realizujeme od roku 2010.

Vzdělávací program je možno absolvovat jako celek, ale jednotlivá témata i přes jejich úzkou provázanost jsou připravována tak, aby zájemce mohl navštívit pouze jím zvolené kurzy: Aktuální nabídka kurzů

Na aktuálně vypsané kurzy se lze hlásit již nyní (přihláška na kurz). Pokud máte zájem o jiný kurz, kontaktujte prosím Gabrielu Bukovskou ( / tel:  774 618 412).

Termíny již naplánovaných kurzů 

Syndrom vyhoření 27.2.2019
Emoce -Vztek – Agrese a jejich role v životě 27.3.2019 obsazeno
Komunikace v problematice domácího násilí 24.4.2019
Možnosti sociální práce se zadluženým klientem 22.5.2019
Krizová pomoc 19.6.2019

Potvrzení kvality našich kurzů

Na podzim roku 2014 jsme se zapojili do série auditů, které realizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s Fondem dalšího vzdělávání, p.o.. Cílem těchto auditů je zvýšení kvality vzdělávacích programů a posílení kontrolní činnosti. V rámci auditu bylo provedeno místní šetření v naší organizaci, spočívající v kontrole dokumentace vedené k vzdělávacím programům a hospitace ve vybraném kurzu.

Audit v naší organizaci proběhl úspěšně a prokázal nejen vysokou kvalitu realizovaných kurzů, ale i správné vedení související dokumentace.

Certifikát ke stažení

Obecné informace

Kurzy jsou zpoplatněné částkou 1.200,-Kč na osobu. V rámci kurzu obdrží účastníci studijní materiály k dané problematice a drobné občerstvení.

Úhrada kurzů:

  • bankovní účet vedený u ČSOB, a.s. č. účtu: 260 726 756/0300
  • prostřednictvím zálohové faktury do týdne před konáním kurzu

Místo konání kurzů: Školící místnost THEIA – krizové centrum o.p.s., Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice.