Sociální oblast

Nabízíme kurzy akreditované MPSV, splňující podmínky zák. 108/2006 Sb. pro další vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a jejich vedoucích pracovníků.

Kurzy jsou připravovány ve spolupráci se znalci této problematiky a to i z pohledu praktického. Využíváme dlouholeté praxe těchto spolupracovníků, která je pro přípravu jednotlivých kurzů neocenitelnou přidanou hodnotou. Neméně hodnotná je i dlouholetá lektorská praxe týmu a vědecká činnost jeho členů. Kurzy realizujeme od roku 2010.

Vzdělávací program je možno absolvovat jako celek, ale jednotlivá témata i přes jejich úzkou provázanost jsou připravována tak, aby zájemce mohl navštívit pouze jím zvolené kurzy: Aktuální nabídka kurzů

Na aktuálně vypsané kurzy se lze hlásit již nyní (přihláška na kurz). Pokud máte zájem o jiný kurz, kontaktujte prosím asistentku organizace – Gabrielu Bukovskou ( / tel:  774 618 412).

Termíny naplánovaných kurzů 

Syndrom vyhoření 17.10.2019 Obsazeno
Možnosti sociální práce se zadluženým klientem 24.10.2019 Obsazeno
Krizová pomoc 7.11.2019
Prevence krizových situací se zaměřením na dospělé a seniory 21.11.2019
Syndrom vyhoření 5.12.2019

Potvrzení kvality našich kurzů

Na podzim roku 2014 jsme se zapojili do série auditů, které realizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s Fondem dalšího vzdělávání, p.o.. Cílem těchto auditů je zvýšení kvality vzdělávacích programů a posílení kontrolní činnosti. V rámci auditu bylo provedeno místní šetření v naší organizaci, spočívající v kontrole dokumentace vedené ke vzdělávacím programům a hospitace ve vybraném kurzu.

Audit v naší organizaci proběhl úspěšně a prokázal nejen vysokou kvalitu realizovaných kurzů, ale i správné vedení související dokumentace.

Certifikát ke stažení

Obecné informace

Kurzy jsou zpoplatněné částkou 1.200,-Kč na osobu. V rámci kurzu obdrží účastníci studijní materiály k dané problematice a drobné občerstvení.

Úhrada kurzů:

  • bankovní účet vedený u ČSOB, a.s. č. účtu: 260 726 756/0300
  • prostřednictvím zálohové faktury do týdne před konáním kurzu

Místo konání kurzů: Školící místnost THEIA – krizové centrum o.p.s., Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice.