Kurzy pro oblast školství – podzimní termíny

Nabízíme podzimní kurzy pro oblast školství s osvědčením o absolvování pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Do našeho týmu se přidal PhDr. David Čáp, Ph.D., uznávaný psycholog a lektor. Využijte této jedinečné nabídky.

Na kurzy se je možné již hlásit. Jsou realizovány v menších skupinkách, aby bylo zachováno jejich interaktivní vedení a měli jste možnost řešit své dotazy. Časová dotace každého kurzu je 6 hodin. Účastníkům bude vydáno osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání.

Témata a termíny:

Místo konání: THEiA – krizové centrum o.p.s., Mánesova 11/3b, 370 01 Č. Budějovice

Kurzy lze rovněž objednávat přímo pro vaši organizaci, pak jsou realizovány ve vámi vybraných prostorách. Cena i termín je dohodou. Pro další informace lze kontaktovat jejich koordinátora Mgr. Jana Čiperu (cipera@theia.cz / 724 237 373).

DŮLEŽITÉ

Dne 1. září 2023 nabývá účinnosti novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v jejímž důsledku dochází zejména ke zrušení akreditací vzdělávacích programů průběžného vzdělávání (studium k prohloubení odborné kvalifikace dle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.), tedy v souladu s tímto předpisem nejsou již kurzy akreditovány. Pedagogičtí pracovníci jsou však i nadále povinni si obnovovat, udržovat a doplňovat kvalifikaci. Naše nabízené kurzy jsou pro tyto účely určeny.