Nabídka Kurzů

Předávání a sdílení našich zkušeností vidíme jako důležitou část našeho poslání. Vzdělání našich poradců je základní kámen, na kterém rovněž stavíme. Jejich odbornost roste i řadou konzultací a vyřešených zakázek našich klientů. Podělit se o naši dobrou praxi je smyslem realizace všech našich kurzů, webinářů a konferencí, které pořádáme.

Sebepoškozování jako rizikové chování u dětí a mladistvých

Vážení rodiče, rádi bychom vás pozvali na náš nadcházející webinář na téma „Sebepoškozování jako rizikové chování u dětí a mladistvých“….

9. října 2023
Určené pro: Veřejnost
Rozsah: 60 - 90 minut
Forma: on-line
Kapacita: 45
Cena: ZDARMA - nutno se registrovat prostřednictvím tlačítka KOUPIT KURZ
Detail kurzu

Prvky formativního hodnocení v běžné výuce

Smyslem naplňování výukových kritérií je implementace principů výuky, které pomáhají přizpůsobit volbu výukových cílů, prostředků a metod individuálním schopnostem žáků…

20. října 2023
Určené pro: Školství
Rozsah: 6 hodin
Forma: Prezenční
Kapacita: 25
Cena: 1.800 Kč
Detail kurzu

Finanční gramotnost ve výchově

Vážení rodiče, rádi bychom vás pozvali na náš nadcházející webinář na téma finanční gramotnosti pro rodiče. Tento webinář bude zaměřen…

23. října 2023
Určené pro: Veřejnost
Rozsah: 60 - 90 minut
Forma: on-line
Kapacita: 45
Cena: ZDARMA - nutno se registrovat prostřednictvím tlačítka KOUPIT KURZ
Detail kurzu

Žák s agresivním a problematickým chováním

Co stojí na pozadí problematického chování? V semináři si představíme základní mechanismy, které spouští problematické a agresivní chování. Zaměříme se…

27. října 2023
Určené pro: Školství
Rozsah: 6 hodin
Forma: Prezenční
Kapacita: 25
Cena: 1800 Kč
Detail kurzu

Možnosti sociální práce se zadluženým klientem

Cílem kurzu je získání základních znalostí a kompetencí pro sociální práci se zadluženým klientem. Účastnící si osvojí znalosti vztahujících se k problematice dluhů…

9. listopadu 2023
Určené pro: Sociální oblast
Rozsah: 8 hod
Forma: prezenční
Kapacita: 25
Cena: 1.990 Kč
Detail kurzu

Jak chránit své dítě v online prostředí

Vážení rodiče, rádi bychom vás pozvali na náš nadcházející webinář na téma „Jak chránit své dítě v online prostředí“. Tento…

27. listopadu 2023
Určené pro: Veřejnost
Rozsah: 60 - 90 minut
Forma: on-line
Kapacita: 45
Cena: ZDARMA - nutno se registrovat prostřednictvím tlačítka KOUPIT KURZ
Detail kurzu

Násilí v blízkých vztazích

Účastníci se v rámci kurzu seznámí s tématikou násilí v blízkých vztazích se zaměřením na domácí a genderově podmíněné násilí, s jeho formami,…

28. listopadu 2023
Určené pro: Sociální oblast
Rozsah: 8 hod
Forma: Prezenční
Kapacita: 25
Cena: 1.990 Kč
Detail kurzu

Jak zvládat stresové situace a nedospět k vyhoření

Hlavním tématem tohoto kurzu je péče o duševní zdraví člověka zatíženého náročným zaměstnáním v pedagogické oblasti se zaměřením na práci…

15. prosince 2023
Určené pro: Školství
Rozsah: 6 hodin
Forma: Prezenční
Kapacita: 25
Cena: 1800 Kč
Detail kurzu

Krizová pomoc

Účastníci se v rámci kurzu seznámí se zásadami a principy pro poskytování akutní krizové pomoci, s různými typy krizí a jejich…

Není vypsán
Určené pro: Sociální oblast
Rozsah: 8 hod
Forma: prezenční
Kapacita: 25
Cena: 1.990 Kč
Detail kurzu

Psychohygiena v sociální oblasti

Kurz se zaměřuje nejen na získání teoretických informací o syndromu vyhoření, ale ve své praktické části je zaměřen na nácvik prevence a činností. Je…

Není vypsán
Určené pro: Sociální oblast
Rozsah: 8 hod
Forma: prezenční
Kapacita: 20
Cena: 1.990 Kč
Detail kurzu