Nabídka Kurzů

Předávání a sdílení našich zkušeností vidíme jako důležitou část našeho poslání. Vzdělání našich poradců je základní kámen, na kterém rovněž stavíme. Jejich odbornost roste i řadou konzultací a vyřešených zakázek našich klientů. Podělit se o naši dobrou praxi je smyslem realizace všech našich kurzů, webinářů a konferencí, které pořádáme.

Možnosti sociální práce se zadluženým klientem

Cílem kurzu je získání základních znalostí a kompetencí pro sociální práci se zadluženým klientem. Účastnící si osvojí znalosti vztahujících se…

20. června 2024
Určené pro: Sociální oblast
Rozsah: 8 hod
Forma: prezenční
Kapacita: 25
Cena: 1.990 Kč
Detail kurzu

Jsem rodič – jak nevyhořet?

Webinář na téma „Jsem rodič – jak nevyhořet?“ určený pro rodiče dětí do 26 let. Webinář je zaměřen na nároky…

14. října 2024
Určené pro: Veřejnost
Rozsah: 60 - 90 min.
Forma: on-line
Kapacita: 45
Cena: ZDARMA
Detail kurzu

Krizová pomoc

Účastníci se v rámci kurzu seznámí se zásadami a principy pro poskytování akutní krizové pomoci, s různými typy krizí a jejich…

Není vypsán
Určené pro: Sociální oblast
Rozsah: 8 hod
Forma: prezenční
Kapacita: 25
Cena: 1.990 Kč
Detail kurzu

Psychohygiena v sociální oblasti

Kurz se zaměřuje nejen na získání teoretických informací o syndromu vyhoření, ale ve své praktické části je zaměřen na nácvik prevence a činností. Je…

Není vypsán
Určené pro: Sociální oblast
Rozsah: 8 hod
Forma: prezenční
Kapacita: 20
Cena: 1.990 Kč
Detail kurzu

Žák s agresivním a problematickým chováním

Co stojí na pozadí problematického chování? V semináři si představíme základní mechanismy, které spouští problematické a agresivní chování. Zaměříme se…

Není vypsán
Určené pro: Školství
Rozsah: 6 hodin
Forma: Prezenční
Kapacita: 25
Cena: 1800 Kč
Detail kurzu

Jak zvládat stresové situace a nedospět k vyhoření

Hlavním tématem tohoto kurzu je péče o duševní zdraví člověka zatíženého náročným zaměstnáním v pedagogické oblasti se zaměřením na práci…

Není vypsán
Určené pro: Školství
Rozsah: 6 hodin
Forma: Prezenční
Kapacita: 25
Cena: 1800 Kč
Detail kurzu

Násilí v blízkých vztazích

Účastníci se v rámci kurzu seznámí s tématikou násilí v blízkých vztazích se zaměřením na domácí a genderově podmíněné násilí, s jeho formami,…

Není vypsán
Určené pro: Sociální oblast
Rozsah: 8 hod
Forma: Prezenční
Kapacita: 25
Cena: 1.990 Kč
Detail kurzu