Historie organizace

2017
Srpen Získána akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení
Květen Získána akreditace pro program „Tvá volba“ (práce s agresivními osobami a pachateli trestné činnosti)
Leden Zahájena realizace projektu „Moderní nezisková organizace“ (finanční podpora OPZ)
2016
Srpen Studijní cesta do Norska (zkušenosti v oblasti práce s agresivními osobami)
Srpen Zahájena realizace projektu „Zvyšování kompetencí osob ohrožených předlužeností v Jihočeském kraji“ (finanční podpora OPZ)
2015
Leden Zahájena realizace společnéh projektu s Krizovým centrem pro děti a rodinu v Jihočeském kraji „Zapojení dětí z Jihčeského kraje do rozhodovacích procesů v rodinných záležitostech“
Duben Zahájena spolupráce s MU Písek – poskytování služeb odborného sociálního poradentsví občanům města
Květen Zahájena realizace projektu zaměřeného na podporu práce s násilnými osobami
Listopad Realizace procesního auditu organizace (dle modelu CAF)
2014
Leden Zahájena realizace projektu Další vzdělávání v oblasti sociálních služeb v Jihočeském kraji (finanční podpora OP LZZ)
Září Akreditace pro poskytování právní pomoci obětem trestných činů (Ministerstvo spravedlnosti)
Říjen Rozšířeny hodiny pro klienty služby odborného sociálmího poradenství v J. Hradci

Úspěšně absolvován proces Certifikace programů primární prevence rizikového chování

2013
Leden Zahájena realizace projektu THEIA – odborné sociální poradenství (finanční podpora OP LZZ)
Březen Registrace terénní formy služby krizové pomoci

Zahájení spolupráce s MU Český Krumlov – poskytování služeb odborného sociálního poradenství občanům města

Květen Akreditace MPSV kurů zaměřených na Syndrom vyhoření, Etiku v pomáhajících profesích a Práci se zadluženým klientem
Říjen Transformace občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost
2012
Leden Zahájena realizace projektu Vzdělávání v oblasti sociálních služeb v Jihočeském kraji (finanční podpora OP LZZ)
Květen Registrace další sociální služby – odborné sociální poradenství pro obě ambulantní poradny
Červenec Zahájení realizace projektu Zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků v Jihočeském kraji (finanční podpora OP VK)
2011
Květen Jsme akreditovanou vzdělávací institucí pro oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (MŠMT)

Akreditace vzdělávacích programů (MŠMT)

Srpen Máme akreditované další programy pro vzdělávání v oblasti sociálních služeb
Listopad Máme vydanou knihu „DOMÁCÍ NÁSILÍ z pohledu pracovníků v oblasti sociálních služeb“, ISBN 978-80-904854-0-2
2010
Květen Zahájena realizace projektu Vzdělávací program problematiky domácího násilí (finanční podpora OP LZZ)
Srpen Jsme akreditovanou vzdělávací institucí pro oblast dalšího vzdělávání v sociálních službách (MPSV ČR)

Akreditace našich vzdělávacích programů (MPSV ČR)

Září Rozšíření registrace sociální služby Krizová pomoc – poradna J. Hradec
Listopad Zahájení realizace workshopů pro pedagogické pracovníky
2009
Září Registrace sociální služby Krizová pomoc (§60 dle zák. 108/2006)

Otevření ambulantní poradny České Budějovice

Duben Založení občanského sdružení THEIA