O nás

Jsme nestátní nezisková organizace, která pomáhá každému, kdo se ocitl v situaci, kterou nemůže řešit vlastními silami. Nabízíme krizovou pomoc a odbornou pomoc, zejména pro osoby v krizi, oběti trestné činnosti a násilí. Velkou skupinu našich klientů tvoří lidé v tzv. dluhové pasti.

Jako důležitou považujeme rovněž pomoc dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let, ohroženým společensky nežádoucími jevy. Na tuto věkovou skupinu zaměřujeme naše programy primární prevence rizikového chování.

Naše pomoc je určena každému, bez rozdílu pohlaví, omezení věku, náboženství, .

THEiA byla založena v dubnu 2009. K 1. 6. 2009 byl oficiálně zahájen provoz poradny v Českých Budějovicích a to vč. pravidelné provozní doby pro konzultace.

Souběžně bylo aktivováno číslo pro telefonickou linku pomoci (775 20 24 21) a emailová  schránka pomoc@theia.cz pro přímé emailové poradenství.

V současné době poskytujeme služby v poradnách v Č. Budějovicích, J. Hradci, Č. Krumlově, v Písku, v Blatné a ve Strakonicích. (kontakty poraden).

Služby, které poskytujeme jsou certifikované a akreditované. Tím je nastaven určitý standard a pro nás i závazek při jejich poskytování. V kvalitě poskytovaných služeb však jdeme o stupeň výš. Jsme „Společensky odpovědná organizace II“ stupně a držitel mezinárodního certifikátu „Committed to Sustainability – 2 Stars“, prostřednictvím systematického rozvoje modelu EFQM Committed to Sustainability. V roce 2022 jsme se  opakovaně o Národní cenu kvality ucházeli a tím potvrdili rozvoj naší organizace a efektivní nastavení procesů. Nyní pracujeme na podnětech, které jsme získali a v roce 2024 se plánujeme opět o ocenění ucházet.

Kontakt pro média:

Barbora Čechová

cechova@theia.cz

tel: 724 243 726