O nás

Jsme nestátní nezisková organizace, která pomáhá každému, kdo se ocitl v situaci, kterou nemůže řešit vlastními silami. Nabízíme krizovou pomoc a odbornou pomoc, zejména pro osoby v krizi, oběti trestné činnosti a násilí. Velkou skupinu našich klientů tvoří lidé v tzv. dluhové pasti.

Jako důležitou považujeme rovněž pomoc dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let, ohroženým společensky nežádoucími jevy. Na tuto věkovou skupinu zaměřujeme naše programy primární prevence rizikového chování.

Naše pomoc je určena každému, bez rozdílu pohlaví, omezení věku, náboženství, .

THEiA byla založena v dubnu 2009. K 1. 6. 2009 byl oficiálně zahájen provoz poradny v Českých Budějovicích a to vč. pravidelné provozní doby pro konzultace.

Souběžně bylo aktivováno číslo pro telefonickou linku pomoci (775 20 24 21) a emailová  schránka pomoc@theia.cz pro přímé emailové poradenství.

V současné době poskytujeme služby v poradnách v Č. Budějovicích, J. Hradci, Č. Krumlově a v Písku (kontakty poraden).

Kontakt pro média:

Barbora Čechová

cechova@theia.cz

tel: 724 243 726