PROGRAMY PREVENCE JSOU PLACENY POMOCÍ DOTACÍ A DONÁTORŮ

Náklady na realizaci programů pro děti na základních a středních školách jsou kryty několika způsoby.
Významnou částku kryjeme prostřednictvím dotací (zejména Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a Město České Budějovice) a pomocí hlavního donátora programů, kterým je společnost E.ON ČR.
Bez efektivní a dlouhodobé prevence, kdy můžeme s dětmi pracovat se nelze obejít. Pokud realizaci našich programů chcete také podpořit, není nic snazšího.

Cíle primární prevence

Cílem primární prevence je prostřednictvím realizace programů a poskytování dalších navazujících a souvisejících služeb předcházet vlivům rizikového chování dětí a mládeže, případně takové chování mírnit.

Smyslem je předání takových informací, díky kterým budou mít děti a mládež znalosti a kompetence potřebné k tomu, aby se rizikovému způsobu života a rizikovému chování vyvarovali a tyto kompetence byly trvalé do budoucna.

Cíle programů vycházejí z modelu KAB (znalosti X postoje X chování), doplněného o podmínky pro jejich uplatnění (sociální prostředí, klima ve společnosti, v kolektivu, systému další péče). Podstatou je předání znalostí, postojů a vzorců chování a podpora dětí a mládeže v tom, aby je dokázali využít a uplatnit.

Cíle primární prevence jsou vztaženy k území působnosti organizace a tedy i dopadu programů, kterým je Jihočeský kraj.

Dokumenty ke stažení

Kontakt

Bc. Gabriela Bukovská Koordinátorka programů primární prevence +420 774 618 412 +420 774 618 412 bukovska@theia.cz