PROGRAMY PREVENCE JSOU ČÁSTEČNĚ PLACENY POMOCÍ DOTACÍ A ČÁSTEČNĚ SI PROGRAMY SPOLUFINANCUJÍ ŠKOLY

Náklady na realizaci programů pro děti na základních a středních školách jsou kryty několika způsoby. Významnou částku kryjeme díky podpoře zejména Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Programy zaměřené na problematiku finanční gramotnosti jsou z části financované z dotačních prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu. Školy se vždy na financování podílejí svou spoluúčastí.
Bez efektivní a dlouhodobé prevence, kdy můžeme s dětmi pracovat se nelze obejít. Pokud realizaci našich programů chcete také podpořit, není nic snazšího. Kontaktujte nás. Za podporu děkujeme.

Cíle primární prevence

Cílem primární prevence je prostřednictvím realizace programů a poskytování dalších navazujících a souvisejících služeb předcházet vlivům rizikového chování dětí a mládeže, případně takové chování mírnit.

Smyslem je předání takových informací, díky kterým budou mít děti a mládež znalosti a kompetence potřebné k tomu, aby se rizikovému způsobu života a rizikovému chování vyvarovali a tyto kompetence byly trvalé do budoucna.

Cíle programů vycházejí z modelu KAB (znalosti X postoje X chování), doplněného o podmínky pro jejich uplatnění (sociální prostředí, klima ve společnosti, v kolektivu, systému další péče). Podstatou je předání znalostí, postojů a vzorců chování a podpora dětí a mládeže v tom, aby je dokázali využít a uplatnit.

Cíle primární prevence jsou vztaženy k území působnosti organizace a tedy i dopadu programů, kterým je Jihočeský kraj.

 

Kontakt

Tým prevence Koordinace programů primární prevence +420 774 618 412 +420 774 618 412 prevence@theia.cz