Víceletá gymnázia

Nabídka určená pro víceletá gymnázia je složena z nabídky pro střední školy a pro nižší nabídky víceletých gymnázií čerpáme z nabídky určené pro druhé stupně základních škol. programy jsou přizpůsobeny vždy věku dětí, pro které jsou realizovány. Je možné tak vybírat z následujících programů:

1. Šikana a násilí

 • určeno pro nižší ročníky víceletých gymnázií
 • rozsah programu dvě vyučovací hodiny
 • cílem programu je prevence nežádoucích jevů v kolektivu dětí s důrazem na posílení nejen dobrých vztahů bez agresivních aspektů, ale i uvědomování si odpovědnosti za své činy a důsledky svého chování

2. Kyberšikana a virtuální svět

 • určeno pro nižší ročníky víceletých gymnázií
 • rozsah programu dvě vyučovací hodiny
 • cílem programu je prevence nežádoucích jevů v kolektivu dětí s důrazem na stále častější využívání komunikace na sociálních sítích, uvědomování si rizik s tímto spojených i odpovědnosti za své chování

3. Peníze a jejich moc

 • určeno pro vyšší ročníky víceletých gymnázií
 • rozsah programu dvě vyučovací hodiny
 • cílem tohoto preventivního programu je posílení znalostí týkající se zodpovědného nakládání s penězi, zamyšlení se nad možnými problémy s financemi, posílení lidských hodnot a předcházení dluhových pastí u mladistvých

4. Dopady virtuálního světa v realitě

 • určeno pro vyšší ročníky víceletých gymnázií
 • rozsah programu dvě vyučovací hodiny
 • cílem programu je prevence nežádoucích jevů s důrazem na uvědomování si (negativních) dopadů rizikového chování ve virtuálním světě (v prostředí internetu) do reálného života a uvědomování si odpovědnosti za své chování

5. Xenofobie, rasismus a extremismu

 • určeno pro vyšší ročníky víceletých gymnázií
 • rozsah programu dvě vyučovací hodiny
 • cílem programu je vysvětlení kulturních odlišností, s přihlédnutím k současné situaci, velký důraz je kladen na posílení vlastního názoru a objektivního posouzení stereotypních předsudků týkající se rasismu a xenofobie ve společnosti