Praxe studenti VŠ

THEIA – krizové centrum, o.p.s. nabízí pro studenty vysokých škol možnost praxe.

Splňujeme podmínky pro získání profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe v rozsahu požadovaném katedrou supervize a odborné praxe Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Těmto studentům nabízíme v případě volné kapacity individuální praxi.

Naše organizace je klinickým pracovištěm Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Studentům této fakulty, zejména oborům vztahujícím se k sociální práci, nabízíme praxi, potřebnou pro jejich studium.

Mezi kompetencemi, které u nás mohou studenti získat vybíráme pro příklad :

  • znát a umět použít metody sociální práce
  • získat, zaznamenat a zpracovat informace z různých zdrojů
  • rozumět struktuře, cílům a hodnotám organizace
  • orientovat se v poskytnutých službách, základních činnostech a metodách používaných na pracovišti
  • orientovat se v dokumentaci vedené na pracovišti, schopnost nalézt v ní potřebné informace
  • poskytnout službu v souladu s dohodnutým postupem
  • dohodnout s klientem plán a dílčí kroky k dosažení cíle (s ohledem na postoj klienta, zdravotní a sociální aspekty jeho situace a případná rizika)
  • orientovat se v legislativních, společenských a organizačních podmínkách ovlivňujících danou situaci

 

Zájemci o individuální praxi v naší organizaci nás mohou kontaktovat na adrese emrova@theia.cz.