Střední školy

Pro žáky a žákyně středních škol realizujeme programy, zaměřené na nejčastější situace, ve kterých se ve svém věku mohou nacházet, tak aby byli připraveni jim lépe čelit. Všechny programy jsou určeny pro všechny ročníky střední školy. Vybírat můžete z těchto programů:

1. Peníze a jejich moc

  • rozsah dvě vyučovací hodiny
  • cílem tohoto  programu je posílení znalostí týkající se zodpovědného nakládání s penězi, zamyšlení se nad možnými problémy s financemi, posílení lidských hodnot a předcházení dluhových pastí u mladistvých

2. Výtržnictví

  • rozsah dvě vyučovací hodiny
  • program je směřován k tomu, aby si studenti uvědomovali své postoje a byli si vědomi dopadu negativního chování, které vede k porušování zákona, následky protiprávního chování pro budoucí život a studium

3.  Dopady virtuálního světa v realitě

  • rozsah dvě vyučovací hodiny
  • cílem programu je prevence nežádoucích jevů s důrazem na uvědomování si (negativních) dopadů rizikového chování ve virtuálním světě (v prostředí internetu) do reálného života a uvědomování si odpovědnosti za své chování

4. Xenofobie, rasismus a extremismus

  • rozsah dvě vyučovací hodiny
  • cílem tohoto preventivního programu je vysvětlení kulturních odlišností, s přihlédnutím k současné situaci, velký důraz je kladen na posílení vlastního názoru a objektivního posouzení stereotypních předsudků týkající se rasismu a xenofobie ve společnosti.

5. Vztek a jeho role v životě

  • rozsah dvě vyučovací hodiny
  • cílem tohoto preventivního programu je aktivizace a podpora studentů k tomu, aby se naučili pojmenovat a vyhodnocovat své emoce, na základě toho včas rozpoznávat potencionální agresivní chování a uvědomovat si odpovědnost za následky takového chování.