Pomoc v krizi

Cílem krizové pomoci je poskytnutí včasné a snadno dosažitelné pomoci všem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, kterou nejsou schopni sami řešit a je potřebný zásah odborníků.

AMBULANTNÍ POMOC

Službu krizové pomoci máme registrovanou dle zák. č. 108/2006 Sb., od roku 2009 a od září 2010 i pro Jindřichův Hradec. Cílem služby krizové pomoci je zejména pomoc při řešení akutní fáze krize, nejčastěji z důvodů situace, kdy je klient zasažen mimořádnou událostí, nebo se jedná o krizovou životní situaci. Zájemcům o službu nabízíme zejména:

  • sociální a psychosociální poradenství
  • krizovou intervenci (okamžitá pomoc při řešení krizové situace)
  • právní poradenství, zejména při orientování se ve svých právech a možnostech
  • pomoc při uplatňování práv, jednání s orgány státní správy a Policie
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

AMBULANCE jsou provozovány s pravidelnými otevíracími hodinami pro objednané i neobjednané klienty. Obě jsou v blízkosti centra, v dostupnosti MHD s možností parkování v okolí. Aktuální poradenské hodiny a kontakty naleznete zde.

Klientům je dále k dispozici telefonická linka (vždy obsluhována některým ze sociálních pracovníků) a tzv. emailové poradenství (se 48 hodinovou garancí odpovědi). Pro potřeby emailového poradenství je v provozu speciální schránka  . Její služby jsou klienty hojně využívány a to i pro vyšší možnost anonymity ze strany klientů.

POMOC V TERÉNU

Od března 2013 poskytujeme krizovou pomoc i terénní formou. Pro klienty, kteří z objektivních důvodů nemohou navštívit naši poradnu je určena terénní forma služby krizové pomoci.  Jedná se zejména o akutní formu krizové situace, kdy je klient zasažen mimořádnou událostí, případně se jedná o krizovou životní situaci. Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatele formou výjezdu, v místě krizové situace.

Službu je možno sjednat na telefonní lince 775 202 421.

Terénní forma služby je poskytována do doby, než může klient využít našich ambulantních služeb krizové pomoci.

SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY ZDARMA.