Výroční zprávy

K 11.10.2013 byla naše organizace transformována na obecně prospěšnou organizaci s názvem THEiA – krizové centrum o.p.s.. Ke změně došlo z důvodu blížící se účinnosti nového občanského zákoníku a jeho dopad na občanská sdružení, kterým jsme do té doby byli. Transformací původní občanské sdružení nezaniká, ale obecně prospěšná společnost plynule navazuje na tuto právní formu.

Ke dni 29.4.2010 byla potvrzena MV ČR změna v našich stanovách. Tímto dochází k rozšíření činnosti našeho sdružení o tvorbu a realizaci preventivních programů a aktivit v oblasti prevence násilí, včetně celoživotního vzdělávání dospělých, tvorby vzdělávacích programů a publikační činnosti.

Dne 6.4.2009 vzniklo zápisem u MV ČR THEiA – OBČANSKÉ SDRUŽENÍ.

Dokumenty ke stažení

 • Výroční zpráva 2015
 • Výroční zpráva 2014
 • Výroční zpráva 2013
 • Výroční zpráva 2012
 • Výroční zpráva 2011
 • Výroční zpráva 2010
 • Výpis z rejstříku obecně prospěšných společnost
 • Registrace sociálních služeb
 • Akreditace pro poskytování služeb v oblasti zadlužení
 • Akreditace pro právní pomoc obětem trestné činnosti
 • Akreditace programu pro práci s agresory s pachateli trestné činnosti
 • Certifikát programů primární prevence rizikového chování