Výroční zprávy

Dne 6. 4. 2009 vzniklo zápisem u MV ČR THEiA – OBČANSKÉ SDRUŽENÍ.

K 11. 10. 2013 byla naše organizace transformována na obecně prospěšnou organizaci s názvem THEiA – krizové centrum o.p.s.. Ke změně došlo z důvodu blížící se účinnosti nového občanského zákoníku a jeho dopad na občanská sdružení, kterým jsme do té doby byli. Transformací původní občanské sdružení nezaniká, ale obecně prospěšná společnost plynule navazuje na tuto právní formu.

Dokumenty ke stažení

 • Výroční zpráva 2017
 • Výroční zpráva 2016
 • Výroční zpráva 2015
 • Výroční zpráva 2014
 • Výroční zpráva 2013
 • Výroční zpráva 2012
 • Výroční zpráva 2011
 • Výroční zpráva 2010
 • Výpis z rejstříku obecně prospěšných společnost
 • Registrace sociálních služeb
 • Akreditace pro poskytování služeb v oblasti zadlužení
 • Akreditace pro právní pomoc obětem trestné činnosti
 • Akreditace programu pro práci s agresory s pachateli trestné činnosti
 • Certifikát programů primární prevence rizikového chování