Informace o sociálních službách

Poskytujeme dvě registrované sociální služby na čtyřech místech v Jihočeském kraji:

Odborné sociální poradenství

Tuto službu poskytujeme v Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci, Českém Krumlově a v Písku (kontakty na jednotlivá pracoviště).

Cílem služby odborného sociálního poradenství je poskytnutí včasné a snadno dosažitelné pomoci všem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, kterou nejsou schopni sami řešit a je potřebný zásah odborníků.

Posláním poskytované služby je pomoc klientům, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, pomoci klientům lépe se orientovat v jejich právech a povinnostech a pomoci jim nalézt řešení pro jejich situaci. Služba podporuje samostatnost a nezávislost klientů. Je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci. V rámci této služby poskytujeme i fakultativní činnosti, které jsou zaměřeny na detailní práci se zadluženými. Více informací o této možnosti pomoci naleznete zde.

Více o službě odborného sociálního poradenství pro Jindřichův Hradec zde.

Více o službě odborného sociálního poradenství pro České Budějovice, Český Krumlov a Písek zde.

Krizová pomoc

Službu krizové pomoci poskytujeme v Českých Budějovicích a v Jindřichově Hradci (kontakty na jednotlivá pracoviště).

Cílem krizové pomoci je poskytnutí včasné a snadno dosažitelné pomoci všem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, kterou nejsou schopni sami řešit a je potřebný zásah odborníků.

Více o službě krizové pomoci zde.

 

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI

Naše služby chceme poskytovat v co nejvyšší kvalitě a tak, aby byly přizpůsobené potřebám našich klientů a zájemců o tyto služby.  Zajímá nás názor těch, kteří již naše služby využili, nebo je právě využívají. Velmi si ceníme této pomoci, která spočívá ve vyplnění krátkého dotazníku.  Odpovědi jsou zcela anonymní.

Děkujeme za váš čas.

Vstup do dotazníku