Informace o sociálních službách

Poskytujeme dvě registrované sociální služby na čtyřech místech v Jihočeském kraji:

Odborné sociální poradenství

Tuto službu poskytujeme v Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci, Českém Krumlově a v Písku (kontakty na jednotlivá pracoviště).

Cílem služby odborného sociálního poradenství je poskytnutí včasné a snadno dosažitelné pomoci všem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, kterou nejsou schopni sami řešit a je potřebný zásah odborníků.

Posláním poskytované služby je pomoc klientům, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, pomoci klientům lépe se orientovat v jejich právech a povinnostech a pomoci jim nalézt řešení pro jejich situaci. Služba podporuje samostatnost a nezávislost klientů. Je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci. V rámci této služby poskytujeme i fakultativní činnosti, které jsou zaměřeny na detailní práci se zadluženými. Více informací o této možnosti pomoci naleznete zde.

Více o službě odborného sociálního poradenství pro Jindřichův Hradec zde.

Více o službě odborného sociálního poradenství pro České Budějovice, Český Krumlov a Písek zde.

Krizová pomoc

Službu krizové pomoci poskytujeme v Českých Budějovicích a v Jindřichově Hradci (kontakty na jednotlivá pracoviště).

Cílem krizové pomoci je poskytnutí včasné a snadno dosažitelné pomoci všem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, kterou nejsou schopni sami řešit a je potřebný zásah odborníků.

Více o službě krizové pomoci zde.