Sociální oblast

Vzdělávací činností zvyšujeme kvalitu v oblasti sociálních služeb. Předávání a sdílení našich zkušeností vidíme jako důležitou část našeho poslání. Vzdělání našich poradců je základní kámen, na kterém rovněž stavíme. Jejich odbornost roste i řadou konzultací a vyřešených zakázek našich klientů. Podělit se o naši dobrou praxi je smyslem realizace všech našich kurzů, webinářů a konferencí, které pořádáme.

Akreditované kurzy MPSV

Nabízíme kurzy akreditované MPSV, splňující podmínky zák. 108/2006 Sb. pro další vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a jejich vedoucích pracovníků. Jedná se o kurzy s časovou dotací 8 hodin. Kurzy je možné i objednávat pro vaše zaměstnance. Jsou pak realizovány přímo na vašem pracovišti, cena i termín je dohodou.

Kurzy jsou připravovány ve spolupráci se znalci této problematiky a to i z pohledu praktického. Využíváme dlouholeté praxe těchto spolupracovníků, která je pro přípravu jednotlivých kurzů neocenitelnou přidanou hodnotou. Neméně hodnotná je i dlouholetá lektorská praxe týmu a vědecká činnost jeho členů. Kurzy realizujeme od roku 2010.

Máte zájem o některých z našich kurzů? Kontaktujte prosím jejich koordinátora vzdělávání dospělých Mgr. Marka Stráského (strasky@theia.cz / 606 735 968).

Nabídka našich kurzů

  • Krizová pomoc – sebepoškozování a sebevražedné chování
  • Emoce -vztek -agrese a jejich role v životě
  • Psychohygiena v sociální oblasti
  • Možnosti sociální práce se zadluženým klientem
  • Krizová pomoc

Místo konání kurzů

Kurzy se konají  buď ve školící místnosti THEiA – krizové centrum o.p.s., Mánesova 11/3b, 370 01 Č. Budějovice, nebo v organizaci, která si kurz objednává pro své zaměstnance. Pořádáme i webináře, které mají kratší časovou dotaci a konají se on-line. Webináře reagují zejména na aktuální legislativní změny, případně na jiné naléhavé situace a jsou vypisovány dle potřeby. Informace o nich jsou pak zveřejněny v aktualitách. Máte zájem o zasílání informací o našich vzdělávacích aktivitách? Kontaktujte prosím jejich koordinátora vzdělávání dospělých Mgr. Marka Stráského (strasky@theia.cz / 606 735 968).

Potvrzení kvality našich kurzů

Na podzim roku 2014 jsme se zapojili do série auditů, které realizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s Fondem dalšího vzdělávání, p.o.. Cílem těchto auditů je zvýšení kvality vzdělávacích programů a posílení kontrolní činnosti. V rámci auditu bylo provedeno místní šetření v naší organizaci, spočívající v kontrole dokumentace vedené ke vzdělávacím programům a hospitace ve vybraném kurzu.

Audit v naší organizaci proběhl úspěšně a prokázal nejen vysokou kvalitu realizovaných kurzů, ale i správné vedení související dokumentace.

Certifikát ke stažení