2. stupeň ZŠ

Pro žáky a žákyně druhého stupně máme připravenou nabídku programů, která reflektuje témata, se kterými se v tomto věku setkávají. Vybírat můžete z těchto programů:

1. Šikana a násilí

 • program je určen primárně pro žáky a žákyně 6.tříd
 • rozsah dvě vyučovací hodiny
 • cílem tohoto programu je prevence nežádoucích jevů v kolektivu dětí s důrazem na posílení nejen dobrých vztahů bez agresivních aspektů, ale i uvědomování si odpovědnosti za své činy a důsledky

2. Kyberšikana a virtuální svět

 • program je určen primárně pro žáky a žákyně 7. tříd
 • rozsah dvě vyučovací hodiny
 • cílem tohoto programu je prevence nežádoucích jevů v kolektivu dětí s důrazem na stále častější využívání komunikace na sociálních sítích, uvědomování si rizik s tímto spojených i odpovědnosti za své chování

3. Peníze a jejich moc

 • program je určen primárně pro žáky a žákyně 8. a 9. tříd
 • rozsah dvě vyučovací hodiny
 • cílem tohoto programu je posílení znalostí týkající se zodpovědného nakládání s penězi, zamyšlení se nad možnými problémy s financemi, posílení lidských hodnot a předcházení dluhových pastí u mladistvých

4. Xenofobie, rasismus a menšiny

 • program je určen primárně pro žáky a žákyně 9. tříd
 • rozsah dvě vyučovací hodiny
 • cílem tohoto programu je vysvětlení kulturních odlišností, s přihlédnutím k současné situaci, velký důraz je kladen na posílení vlastního názoru a objektivního posouzení stereotypních předsudků týkající se rasismu a xenofobie ve společnosti