Psychoterapie

Psychoterapii nabízíme jako službu, která je klientům poskytována buď v návaznosti na ukončení krizové pomoci nebo jako samostatnou a bezplatnou službu umožňující v bezpečném prostředí prožívat emoce, porozumět svým problémům a hledat cesty ke spokojenějšímu životu i vztahům.

Nabízíme možnost individuální terapie, která může být krátkodobější či dlouhodobá, vždy podle konkrétní domluvy s klientem. Sezení trvá zhruba 60 minut a v případě potřeby je možné domluvit i online setkání.

S čím se na nás můžete obrátit?

 • Emoční prožívání
 • Vztahy
 • Sebepoznání, sebehodnota
 • Zvládání stresu
 • Náročné životní situace a krize
 • Existenciální otázky

Na prvním sezení se terapeut ptá, s čím přicházíte, co vás trápí nebo co od jeho pomoci očekáváte. V rámci domlouvání spolupráce je vysvětlena povaha terapie včetně procesu ukončení a je dohodnuta frekvence setkávání (nejčastěji 1 x týdně nebo 1 x 14 dní). Během prvních setkání dochází k prozkoumání potíží ovlivňujících kvalitu života klienta, definuje   se předpokládaný cíl terapie a terapeutický plán. V rámci spolupráce je s klientem průběžně ověřováno, jak vnímá dosavadní spolupráci, a zda chce nadále v psychoterapii pokračovat.

Individuální terapie je poskytována frekventantkou integrativního psychoterapeutického výcviku pracující pod odborným dohledem a pravidelnou supervizí. Integrativní psychoterapie je směr, který s ohledem na potřeby konkrétního klienta volí a využívá nejvhodnější terapeutické prostředky a klade důraz na terapeutický vztah.

K čemu pomáhá psychoterapie:

 • zmírnit nebo odstranit potíže klienta
 • zvýšit úroveň sebepoznání a sebepřijetí, dosáhnout širšího náhledu na sebe sama
 • uvědomit si zaběhnuté vzorce myšlení a chování, opouštět a nahrazovat nefunkční způsoby chování
 • zamýšlet se nad smyslem svého života a naplnění vlastního potenciálu
 • ke změnám v prožívání a chování
 • být v kontaktu se svými emocemi a potřebami
 • posilovat to, co klientovi pomáhá a co funguje, vidět jeho silné stránky
 • dosáhnout maximální možné duševní pohody
 • k podpoře schopnosti a síly svoji životní situaci ovlivňovat.

Psychoterapeutický proces je postaven na empatickém porozumění, nehodnotícím a přijímajícím postoji, otevřenosti a přirozeném mezilidském vztahu mezi klientem a terapeutem. U nás můžete v důvěrném a bezpečném prostředí sdílet, co prožíváte, snadněji porozumět své situaci, poznat lépe sám/sama sebe a vyrovnat se s nároky života.

Tuto službu poskytujeme pouze v poradně České Budějovice.

Kontakt pro sjednání termínu:

Bc. Jitka Mertlíková (tel: 728 008 771 / mertlikova@theia.cz)