1. stupeň ZŠ

Pro děti na prvním stupni základních škol jsou programy připraveny formou her, aktivit a zážitků. V případě zájmu o naše programy nás prosím kontaktujte emailem na prevence@theia.cz.

Pro školní rok 2023/2024 máme připravené následující programy:

Bezpečný start do školního života

 • určeno zejména pro žáky a žákyně prvních tříd

 • rozsah dvě vyučovací hodiny
 • Program má za cíl naučit děti se respektovat navzájem a utvářet přátelský kolektiv ve třídě. Aktivity v programu jsou určeny pro bezpečný start do školního života a pomáhají žákům zapojit se do třídního kolektivu. Děti se učí uvědomit si vlastní individualitu, pochopit vzájemnou úctu, vzájemnou toleranci a učí se spolupracovat. Program zahrnuje též aktivity k seznámení se a napomáhá dětem si najít kamarády.

Bezva třída

 • určeno zejména pro žáky a žákyně druhých tříd
 • rozsah dvě vyučovací hodiny
 • Cílem tohoto programu je posílení kamarádských vztahů, které přispívají k lepšímu klimatu ve třídě, vzájemné toleranci a porozumění. Děti se učí rozpoznávat správné a špatné chování a učí se respektovat své kamarády. Program posiluje spolupráci ve třídě, ale pomáhá též s nalezením vlastní identity a vlastního postoje.

Vliv médií na školní populaci

 • určeno zejména pro žáky a žákyně třetích tříd
 • rozsah dvě vyučovací hodiny
 • Cílem tohoto programu je podpora a rozvoj mediální a digitální gramotnosti, díky které se budou žáci v mediálním světě orientovat a pohybovat jistě a bezpečně. Aktivity programu jsou zaměřeny na seznámení se světem médií, druhy informačních zdrojů kolem nás, podporu vlastního úsudku dětí a přínosy a rizika jednotlivých médií a informací.

Dětský svět financí

 • určeno zejména pro žáky a žákyně čtvrtých tříd
 • rozsah dvě vyučovací hodiny
 • Cílem tohoto programu je vést žáky k zodpovědnému způsobu života a vytvoření si zdravého postoje k financím, podporována je individualita každého jedince bez ohledu na tlak konzumní společnosti.

Virtuální svět

 • určeno zejména pro žáky a žákyně pátých tříd
 • rozsah dvě vyučovací hodiny
 • Cílem programu je seznámit žáky s riziky a specifiky spojenými s virtuálním světem a celkově vytvořit či zvýšit povědomí žáků o fungování internetu a technologií s ním spjatých formou úměrnou věku. Toto má za úkol vést především k uvědomění si rizik a benefitů v používání těchto technologií, případně tato rizika minimalizovat. Prostřednictvím diskuze, skupinových a výtvarných aktivit žáci poznají nástroje virtuálního světa, seznámí se se základními zásadami bezpečnosti a získají další znalosti a schopnosti potřebné k bezpečnému využívání moderních technologií, které je obklopují v každodenním životě.